VERBALNI NAPAD Ministrica Gudeljević napadnuta zbog riječi "ravnatelj"

VERBALNI NAPAD Ministrica Gudeljević napadnuta zbog riječi "ravnatelj"
Ankica Gudeljević

Ministrica Ankica Gudeljević napadnuta je na sastanku predstavnika Asocijacije rektorskog zbora privatnih sveučilišta i direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete, priopćio je danas njezin kabinet.

Naime, kako navode, u organizaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine održan je sastanak zbog unapređenja procesa akreditacije visokoškolskih institucija u Brčko distriktu BiH, kojem su nazočili predstavnici Odjela za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH, Asocijacije rektora privatnih sveučilišta i ravnatelj Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

Ministrica Gudeljević je sukladno koordinirajućoj ulozi Ministarstva organizirala, u duhu dobre volje, sastanak kojim je nastojala omogućiti uvjete za dijalog koji je, prema riječima prisutnih, iz Ministarstva civilnih poslova nedostajao proteklih godina. 

Već na samom početku sastanka, uz neprimjereno burnu reakciju, ravnatelj Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, prof. dr. Enver Halilović je verbalno nasrnuo na ministricu Gudeljević zabranjujući joj da ga oslovljava sa „ravnatelj“ jer je ta riječ „neprihvatljiva“.

Sudionici sastanka su nastojali uvjeriti direktora Halilovića da svatko ima pravo da uporabi onu riječ koja je u duhu njegova materinjeg jezika, no, nažalost, bez ikakvog učinka. Neprimjerena retorika je nastavljena uz optužbe upućene ministrici kojom se nastojala diskreditirati u svojoj ženskoj, političkoj i poziciji žitelja jedne države koji ima Ustavom zagarantirana prava da govori materinjim jezikom.
Usprkos neprijatnostima kojima je bila izložena, gospođa Gudeljević je sastanak privela kraju imajući u vidu činjenicu da direktor Halilović nije prethodno nazočio sastanku Asocijacije rektorskog zbora privatnih sveučilišta smatrajući da se nastali problemi moraju pod svaku cijenu riješiti.

Na sastanku se do kraja diskutiralo o problemima u procesu akreditacije i reakreditacije visokoškolskih institucija na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i o mogućnostima za unapređenje navedenog procesa za što je Halilović ustvrdio da su „obične nebuloze“ te da „na to neće odgovoriti“, navode iz kabineta ministrice.

Predstavnici Asocijacije rektora privatnih sveučilišta su ukazali na neravnopravan položaj privatnih visokoškolskih institucija u odnosu javne visokoškolske institucije u Bosni i Hercegovini, posebice kad je u pitanju članstvo u Rektorskoj konferenciji Bosne i Hercegovine, u kojoj nisu zastupljeni, kao što nisu zastupljeni niti u Upravnom odboru Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

Na sastanku je zaključeno da će naredni korak Ministarstva biti organiziranje zajedničkog sastanka predstavnika privatnih i javnih visokoškolskih institucija u Bosni i Hercegovini na kojem bi se razgovaralo o problemima u oblasti visokog obrazovanja i načinima njihova rješavanja, zaključili su iz kabineta ministrice Gudeljević.