USVOJEN ZAKON Nezaposlene porodilje u Federaciji BiH mjesečno će dobivati minimalno 298 maraka

USVOJEN ZAKON Nezaposlene porodilje u Federaciji BiH mjesečno će dobivati minimalno 298 maraka
Ilustracija

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača izrazio je zahvalnost što je na današnjoj sjednici Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio Zakon o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u FBiH uz jedan amandman.

"Amandmanom koji je usvojen omogućava se pravo na dječji dodatak i djetetu čija je nesposobnost za samostalan život i rad nastupila prije 15 godine života ili za vrijeme redovnog školovanja, sve dok ta nesposobnost traje", kazao je Drljača, prenosi Fena.

Zbog usvojenog amandmana Zakon će morati ići na usuglašavanje komisijama Zastupničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH kako bi zakon stupio na pravnu snagu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zakonom se uređuju dva osnovna prava materijalne podrške obiteljima s djecom: dječji dodatak i naknada nezaposlenoj porodilji.

"Osnova za obračun ovih osnovnih prava je najniža plaća u Federaciji BiH u skladu s odredbama Zakona o radu. Trenutno je najniža plaća 543 KM. Pravo na dječji dodatak ostvarit će djeca do navršene 18 godine života, ako prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 40 posto najniže plaće u Federaciji BiH (217 KM) i da dijete nije na smještaju u hraniteljskoj obitelji ili ustanovi socijalne zaštite. Visina dječjeg dodatka je 19 posto najniže plaće u Federaciji BiH (103,7 KM mjesečno). Ovo pravo će se financirati iz proračuna FBiH. U ovoj godini, u proračunu Federacije je planirano za iste namjene 50 milijuna KM", kazao je Drljača.

Podvukao je da se trenutno dječji dodatak financira na razini županija i ovise od ekonomske mogućnosti županije, koje isplaćuju dječji dodatak u mjesečnom iznosu od 30-50 KM i to neredovno.

"Prvi put Federacija preuzima financiranje ovog prava, u iznosu od 103,7 KM, što je tri puta više nego što je sada. Federacija je i jamac da će svako dijete koje ispunjava propisne uvjete ostvariti ovo pravo", naglasio je Drljača.

Pravo na novčanu naknadu ostvarit će i porodilje koje nisu u radnom odnosu. Uvjet je da se porodilja nalazi na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili je na redovnom školovanju.

"Visina iznosa mjesečne naknade porodiljama je 55 posto najniže plaće u FBiH a naknada će se isplaćivati u razdoblju od 12 mjeseci, oko 298 KM mjesečno. Ovo pravo će se financirati na županijskoj razini. Procjena je da će biti nešto više od 9.000 korisnica ovog prava. Naravno, županije mogu utvrditi i veće iznose naknade za financiranje ovog prava, u skladu sa svojim mogućnostima", rekao je Drljača.

Zakon o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u FBiH ima i ekonomsku opravdanost jer predstavlja ulaganje u ljudske resurse posebno u situaciji sve manjeg nataliteta i iseljavanja mladih obitelji. Cilj je da se svoj djeci osiguraju približno jednaki materijalni uvjeti za zdrav život u obitelji.