Ustavni sud ima novu predsjednicu. Tko je 66-godišnja Valerija Galić?

Ustavni sud ima novu predsjednicu. Tko je 66-godišnja Valerija Galić?

Nova predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je Valerija Galić.

Na svojoj posebnoj 129. plenarnoj sjednici, koja je održana 14. srpnja, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je, u skladu sa čl. 83. i 84. Pravila Ustavnog suda BiH, jednoglasno izabrao dosadašnju sutkinju Valeriju Galić za novu predsjednicu tog suda za preostalo razdoblje mandata dosadašnjeg predsjednika Mate Tadića.

Mandat Valerije Galić počinje od danas, objavljeno je na službenoj stranici Ustavnog suda BiH.

Tko je nova predsjednica Ustavnog suda BiH?

Rođena je 1956. godine u Splitu (Republika Hrvatska). Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Godine 1981. zaposlila se kao pripravnica u Tajništvu za zakonodavstvo tadašnjeg Izvršnog vijeća Skupštine SRBiH, odakle je upućena na sudačku praksu u Općinski sud I u Sarajevu.

Nakon položenog pravosudnog ispita nastavila je raditi u Tajništvu za zakonodavstvo kao stručna suradnica, zatim kao savjetnica i pomoćnica tajnika za zakonodavstvo Izvršnog vijeća Vlade R/FBiH do 1996. godine, odnosno do imenovanja na dužnost tajnika Ureda za zakonodavstvo Vlade FBiH. Sudjelovala je kao članica u više radnih povjerenstava za izradu i donošenje sustavnih zakona iz raznih oblasti.

Kao predstavnica BiH iz FBiH i članica Povjerenstva za harmonizaciju pravnog sustava s europskom legislativom sudjelovala je u nekoliko međunarodnih programa koji su realizirani u SAD-u i Francuskoj (Strasbourg). Koautorica je i recenzentica nekoliko stručnih publikacija. Bila je članica Povjerenstva za polaganje stručnog ispita za radnike uprave u Federaciji BiH, ispitivačica za predmete Osnove ustavnog uređenja i Osnove uprave u Federaciji BiH, kao i članica Povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita na razini Federacije BiH – ispitivačica za predmet Upravno i radno pravo. Članica je komisija za polaganje pravosudnog ispita na razini BiH – ispitivačica za predmet Upravno i radno pravo. Kao predavačica sudjeluje na više domaćih i međunarodnih skupova iz oblasti ustavnog sudstva i zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Za sutkinju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine izabrana je u svibnju 2002. godine, a na dužnost je stupila u svibnju 2003. godine nakon konstituirajuće sjednice novog saziva Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Od 2006. do 2012. godine obavljala je dužnost potpredsjednice Ustavnog suda BiH u dva mandata, a dužnost predsjednice obavljala je od 2012. do 2015. godine.