Ustavni sud BiH odlučuje o zahtjevu Borjane Krišto

Ustavni sud BiH odlučuje o zahtjevu Borjane Krišto

Iako je riječ o apelaciji Krišto za koju je ranije iz HDZ-a BiH rečeno da je u međuvremenu povučena, u Ustavnom sudu BiH za „Avaz" je pojašnjeno da se svaki zahtjev svakog apelanta mora naći na sjednici kako bi se o njemu Sud izjasnio ili eventualno konstatirao da je u međuvremenu povučen.

Inače, za HDZ BiH sporno je, a što je kroz apelaciju Borjane Krišto i potencirano, to što se, i prema uputstvu Centralne izborne komisije BiH o preraspodjeli mandata u Federalnom domu naroda, primjenjuje ustavni princip da se iz svake kantonalne skupštine u FBiH Dom naroda bira najmanje po jedan pripadnik svakog konstitutivnog naroda.