Uredbom o obnovljivim izvorima Otvorena vrata investitorima

Vlada Federacije BiH još 1.lipnja 2010. godine donijela je Uredbu o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije, koja je svojim donošenjem pokrenula val zanimanja investitora za ulaganje u obnovljive izvore energije u Federaciji BiH. Zbog inih razloga i odugovlačenja, uredba se nije počela provoditi, a odgoda njene primjene već je otjerala ili odgodila namjere ulaganja.

Ipak, 7. ožujka 2011. godine Vlada Federacije je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama navedene Uredbe kojom je utvrđen početak njene primjene od 1. svibnja 2011. godine piše Poslovni portal.ba. 

Poticajima do ulaganja, jeftinije i "zelenije" struje

Uredom se državna elektroprivredna poduzeća u FBiH (Elektroprivreda HZ HB i Ečektroprivreda BiH) obvezuju od 1. svibnja 2011. godine na računu koji se dostavlja kupcu kao posebnu stavku naznačiti iznos naknade za poticanje korištenja obnovljivih izvora koju plaćaju svi kupci prema obračunatoj potrošnji u kWh.

Ista su državna poduzeća obavezna otkupiti tako proizvedenu energiju po zajamčenim cijenama koje su više u odnosu na cijenu koštanja iz postojećih elektrana. Zajamčene cijene otkupa su različite i ovise o veličini i vrsti izvora:  za solarne elektrane od 36,78 za do 91,95 F/kWh, za elektrane na biomasu: od 16,18 do 18,02 F/kWh, za geotermalne elektrane od 17,78 do 19,00 F/KWh, male hidroelektrane od 12,38 do 14,34 F/kWh, a vjetroelektrane 15,33 F/kWh.

Kako bi se osigurala sredstva za plaćanje električne energije proizvođačima iz obnovljivih izvora po navedenim zakamčenim cijenama, utvrđena je naknada za poticanje korištenja obnovljivih izvora koju plaćaju svi kupci električne energije u Federaciji BiH. Dio tako prikupljenih sredstava koristit će se i za financiranje rada Operatora za obnovljive izvore koji treba biti utemeljen u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Uredbe.

Iznosi naknada utvrđeni su odvojeno za kategorije potrošnje i iznose: 0,1 F/kWh za kupce na naponskoj razini 0,4 kV, 0,08 F/kWh za kupace na naponskoj razini od 10 kV, 0,07 F/kWh za kupce na naponskoj razini 35 kV i 0,05 F/kWh za kupce na naponskoj razini 110 kV

Orijentacije radi, sukladno podacima o prosječnoj potrošnji,  naknada za kućanstva koja potroše 300 kWh mjesečno, trebala bi iznositi 0,3 KM.

Uredbom su opskrbljivači (elektroprivrede u FBiH) obvezni od  1. svibnja kao posebnu stavku na računu koji dostavljaju kupcu, naznačiti iznos ukupne naknade za poticanje koji predstavlja proizvod jedinične naknade i ukupno obračunate potrošnje u kWh.

Zašto je uredba važna investitorima

Uredba je iznimno važna za privlačenje investicija u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Zbog monopolskog položaja državnih elektroprivrednih poduzeća koja se bave i proizvodnjom i distribucijom energije, iznimno je važno bilo odrediti zajamčene cijene otkupa proizvvedene energije koje će ulagačima jamčiti povrat ulaganja i priključenje na distribucijsku mrežu kako bi uopće mogli plasirati proizvedenu energiju. Iz istoga razloga, iznimno je važno i postojanje regulacijskog tijela. 

S druge strane ulaganja u ovakove načine proizvodnje energije povećavaju udio "zelene" energije, proizvodne kapacitete, energetsku bilancu i na poslijetku otvaraju nova radna mjesta zaključuje danas Poslovni portal ba.