UPRAVA ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE Traže se tvrtke za uništavanje 279 oduzetih vozila, od čega u Mostaru 68

vozila za uništavanje
UNO BiH

Uprava za neizravno oporezivanje (UNO) BiH traži tvrtku koja će uništiti 279 vozila koja se nalaze u njenim regionalnim centrima, a koja su pravomoćno oduzeta ili ne ispunjavaju uvjete za prodaju.

Firme koje su zainteresirane da unište ove automobile i otkupe dijelove koji se mogu iskoristiti ponude mogu dostaviti do 19. ožujka.

Oglas je podijeljen na četiri lota, odnosno po regionalnim centrima UNO.

Najviše vozila koja su predmet oglasa i potrebno ih je uništiti nalazi se u Regionalnom centru u Banjojluci i to 147, u Regionalnom centru Mostar 68, Regionalnom centru Tuzla 37 i u Regionalnom centru Sarajevo 27 vozila.

„Predmet uništenja su vozila oduzeta pravosnažnim i izvršnim rješenjem o prekršaju, zaplijenjena konačnim i izvršnim upravnim rješenjem i ustupljena Upravi, čije uništenje je naložio nadležni organ i vozila koja ne ispunjavaju uvjete za prodaju u skladu sa propisima za prodaju carinske robe“, navedeno je u oglasu.

Ponuđači su u obvezi da preuzmu vozila na lokacijama na kojima se nalaze skladišta UNO, da ih unište te da izdvoje i otkupe korisne ostatke.

Ugovor će biti zaključen sa ponuđačem koji ispunjava uvjete propisane javnim oglasom i koji ponudi najpovoljniju ocijenjenu prihvatljivu ponudu za uništenje i otkup korisnih otpadaka i ostataka predmeta uništenja.

„Najpovoljnijom ponudom će se smatrati ponuda u kojoj je ponuđena najviša cijena po kilogramu korisnih otpadaka i ostataka uništenja“, navodi se u oglasu.