Uporna diskriminacija seli se i na zdravstvo

Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti Brčko distrikta ne stavlja u ravnopravan položaj liječnike koji obavljaju privatnu praksu s onima koji rade u državnim ustanovama, jedna je od temeljnih primjedbi javne rasprave o ovom zakonu koji bi se uskoro trebao naći u Skupštini distrikta u drugom čitanju.

"Tražimo ravnopravnost u pružanju zdravstvenih usluga i zdravstvene djelatnosti, a u zakonu nema niti jednog konkretnog članka koji nas izjednačava s javnom ustanovom", rekao je doktor Ivan Arsenović, u ime liječnika koji obavljaju privatnu praksu u Brčkom.

Arsenović napominje kako bi građani time dobili mogućnost na teret Fonda zdravstvenog osiguranja, po istoj cijeni, obavljati preglede u privatnim ordinacijama, a na koje u bolnici sada moraju čekati.

Poslovni portal ba podsjeća kako diskriminacija po obliku vlasništva, unatoč Ustavu i svim preuzetim obvezama, prati sve uposlene u privatnom sektoru neprekidno od završetka rata u BiH. Sve dosadašnje vlasti, na sve moguće i nemoguće načine, uz pomoć medija, sotoniziraju svaku privatnu inicijativu, poticaje malo ili nikako usmjeravaju ka privatnom sektoru, a državnim tvrtkama čak uplaćuju obveze po osnovu poreza i doprinosa.