UNATOČ POTVRĐENOJ OPTUŽNICI Smiljan Vidić ostaje gradonačelnik Čapljine, a može se kandidirati i na lokalnim izborima

smiljan vidić

Nakon što je Županijski sud u Mostaru potvrdio optužnicu za produljeno kazneno djelo Zlouporaba položaja ili ovlasti protiv gradonačelnika Čapljine, Smiljana Vidića, jedan detalj u priopćenju Tužiteljstva bio je posebno zanimljiv.

Naime, među mjerama koje tužiteljstvo u optužnici predlaže Sudu, navodi se i kako je "Tužiteljstvo, sukladno Zakonu, predložilo Sudu da se osumnjičenima izrekne sigurnosna mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti i dužnosti jer postoji opasnost da bi takvo obavljanje moglo poticajno djelovati da počine novo kazneno djelo vezano uz obavljanje zvanja, djelatnosti ili dužnosti".

smiljan vidić

Mjere nastupaju tek kada i ako presuda postane pravomoćna

Novinari portala Hercegovina.info provjerili su sa nekoliko istaknutih tužitelja i odvjetnika, što ta mjera zabrane znači i hoće li prema njoj, ukoliko Sud odgovori potvrdno na prijedlog Tužiteljstva Smiljanu Vidiću biti onemogućeno vršenje dužnosti gradonačelnika Čapljine, kao i hoće li se moći kandidirati na sljedećim lokalnim izborima.

U najkraćim crtama, neće.

"Taj prijedlog se stavlja kad se donese presuda, ako postupak potraje pet godina, on će pet godina moći vršiti sve dužnosti. Tek na snagu stupa s pravomoćnosti presude", kazao je jedan poznati pravnik.

Pravni stručnjak i bivši sudac Nurko Pobrić također za Hercegovina.info pojašnjava kako mjera ide zajedno sa presudom. Teoretski, dok mu se sudi on i dalje može obnašati dužnost gradonačelnika. "Što se kandidature tiče, može se kandidirati osim ako nema neki propis koji zabranjuje da se oni protiv kojih se vodi kazneni postupak mogu kandidirati", objašnjava Pobrić.

Još jedan pravni stručnjak slaže se s ovim tumačenjem. "Kad presuda bude pravomoćna, ova mjera stupa na snagu, dotad nema nikakve prepreke da vrši svoje dužnosti."

Što piše u kaznenom zakonu Federacije?

Kazneni zakon Federacije BiH ovu mjeru tretira u setu drugih sličnih mjera, poput obveznog psihijatrijskog liječenja, obveznog liječenja od ovisnosti, zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti,  zabrane upravljanja motornim vozilom, te oduzimanjem predmeta.

smiljan vidić

Svrha sigurnosnih mjera, prema članku 72.ovoga zakona jest otklanjanje stanja ili uvjeta koji mogu utjecati da počinitelj ubuduće počini kaznena djela.

Sud može počinitelju kaznenog djela izreći jednu ili više sigurnosnih mjera kada postoje uvjeti za njihovo izricanje propisani ovim Zakonom.  

Člana 76. tretira mjeru zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti, a ima četiri članka:

(1) Sigurnosna mjera zabrane obavljanja određenog zvanja, djelatnosti ili dužnosti može se izreći počinitelju koji je počinio kazneno djelo u svezi imovine koja mu je bila povjerena ili kojoj je imao pristup zahvaljujući svom pozivu, djelatnosti ili dužnosti, ako postoji opasnost da bi takvo obavljanje moglo poticajno djelovati da počini novo kazneno djelo zlouporabom svojeg zvanja, djelatnosti ili dužnosti u svezi imovine koja mu je povjerena ili kojoj ima pristup.
(2) Sigurnosna mjera zabrane obavljanja određenog zvanja, djelatnosti ili dužnosti može se izreći u trajanju koje ne može biti kraće od jedne niti dulje od deset godina, računajući od dana pravomoćnosti odluke, s tim što se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove sigurnosne mjere.
(3) Kao u slučaju iz članka 44. (Rad za opće dobro na slobodi) stavka 5. ovoga Zakona, izvršenje kazne zatvora može se odrediti počinitelju kaznenog djela koji tijekom izvršavanja rada za opće dobro na slobodi kao zamjeni za kaznu zatvora prekrši zabranu obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti.
(4) Prema počinitelju kaznenog djela koji prekrši zabranu obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti tijekom vremena provjeravanja određenog u uvjetnoj osudi, može se postupiti prema odredbi članka 66. (Opoziv uvjetne osude zbog neispunjenja izrečenih obveza) ovoga Zakona. 

smiljan vidić