FOTO  Uloga mladih u procesu EU integracija

eu integracije
... "Uloga mladih u procesu evropskih integracija". Članovi Mladih Panevropske unije Bosne i Hercegovine odlučili su organizovati ovu konferenciju u saradnji s Fondacijom Konrad Adenauer i organizacijom Mladih Hrvatskog kulturnog društva "Napredak" i uz pokroviteljstvo Općine Vogošća s ciljem da mlade podsjete da su građani Evrope i da ih ohrabri da se aktivnije uključe u diskusiju vezanu za izgradnju i budućnost Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.

Ovaj događaj okupio je skoro stotinu mladih iz BiH i regiona: predstavnike institucija iz zemlje i regiona koje su zadužene za pitanja koja se tiču mladih, kao i predstavnike omladinskih i studentskih udruženja i organizacija, političkih stranaka i drugih organizacija, te eksperte.

Konferenciju su činila tri panela:

Mladi u Bosni i Hercegovini: Kako izaći iz letargije?
Bh mladi u politici: Ornament ili šansa za promjenu?
Uloga mladih u procesu evropskih integracija: Kako doprinijeti?
Nakon svakog panela uslijedile su diskusije i razmatranja.

Vršilac dužnosti predsjednika Panevropske unije BiH mr. Haris Ćutahija podsjetio je da se panevropska unija zalaže za izgradnju sveukupnog koncenzusa u pitanjima evropskog puta BiH. To je proces kojem, rekao je, ne učestvuju samo političari već čitavo društvo te da se mladi trebaju direktno uključiti jer se to njih najviše tiče.

Pozvao je sudionike da razmijene stavove i razmišljanja te da ih prenesu drugim mladim ljudima u organizacijama i mjestima iz kojih dolaze.

„Vrijeme je da se stišaju konflikti, da ono što piše u stranačkim programima prijeđe s riječi na djela, da se provode reforme i uhvati snažan zamah ka izgradnji ekonomski jakog društva i članstvu Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji - istaknuo je Dario Plavčić, predsjednik Mladih panevropske unije BiH.

„Mi mladi ljudi moramo biti kreatori spomenutog zamaha. Moramo krenuti sami od sebe, potaknuti naše prijatelje i sugrađane na promjene", zaključio je.

Panelisti i drugi sudionici konferencije zaključili su da je glas mladih u BiH uglavnom konstruktivan i kreativan te da se treba više čuti u medijima, a mlade su pozvali da se aktivno uključe u cjelokupni proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine.