EUFOR će nastaviti pružati podršku radu SIPA-e

EUFOR će nastaviti pružati podršku radu SIPA-e

Direktor je informirao zapovjednika EUFOR-a o sadašnjim prioritetima i budućim planovima Agencije i istaknuo potrebu za neprestanom i beskompromisnom borbom protiv terorizma, s naglaskom na preventivno djelovanje, kao što se moglo vidjeti prilikom nedavne akcijе "Damask 4".

Čestitajući direktoru nedavno imenovanje na tu funkciju, zapovjednik EUFOR-a je naglasio da će EUFOR nastaviti pružati podršku radu SIPA-e i da je održiva međusobna suradnja i razmjena relevantnih informacija ključna.

On je također rekao kako EUFOR cijeni kontinuirane napore SIPA-e u borbi protiv svih vidova kriminala, kao i napore koje ta agencija na državnoj razini ulaže na očuvanju vladavine zakona u BiH.

Direktor je zahvalio zapovjedniku EUFOR-a za kontinuiranu podršku koju EUFOR pruža SIPA-i pri izvršenju njene važne misije.

''Misija SIPA-e će i dalje biti efikasno preventivno djelovanje na suzbijanju terorizma, organiziranog kriminala, financijskog kriminala i korupcije. SIPA štiti građane BiH tako što osnažuje njihovo osjećanje sigurnosti i povjerenja u sigurnosni sustav, uz to jačajući suradnju s javnim i drugim organima za provođenje zakona'', priopćeno je iz Glavnog zapovjedništva EUFOR-a.

Fena