U ožujku smanjena nezaposlenost

U ožujku smanjena nezaposlenost
U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 977 osoba ili 0,18 posto, priopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH. Nezaposlenost je smanjena u Federaciji BiH za 998 osoba (0,27 posto), u Republici Srpskoj je povećana za 103 osobe (0,07 posto) i u Brčko Distriktu BiH je smanjena za 82 osobe (0,66 posto).

U strukturi osoba koje traže zaposlenje, zaključno s 31. ožujkom, NKV radnika je 162 729 ili 29,98 posto, PKV 11 475 ili 2,11 posto, KV 189 527 ili 34,92 posto, VKV 3915 ili 0,72 posto, NSS 1920 ili 0,35 posto, SSS 135 399 ili 24,95 posto, VŠS 7546 ili 1,39 posto i VSS 30 216 ili 5,57 posto.

I dalje najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe s trećim stupnjem obrazovanja - KV radnici 34,92 posto, te NKV radnici 29,98 posto. U ožujku je 13 135 osoba brisano s evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja 7382 osobe su zaposlene s evidencija službi zapošljavanja.

Istovremeno je za 5630 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2984 nova radnika. U skladu s važećim zakonskim propisima, u ožujku 2012. novčanu naknadu koristile su 12 992 osobe ili 2,39 posto od ukupnog broja registriranih nezaposlenih osoba.

U istom razdoblju 2012. novčanu naknadu koristilo je 11 097 osoba, što ukazuje da se ovaj broj povećao za 1895 osoba ili 17,08 posto. Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarile su 388 762 osobe ili 71,63 posto od ukupno registrirane nezaposlenosti u BiH.

U veljači 2012. broj zaposlenih u pravnim osobama u BiH iznosio je 687 138, a od toga je bila 281 671 žena. U odnosu na siječanj 2011. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim subjektima je smanjen za 0,3 posto, a broj zaposlenih žena je, također, smanjen za 0,2 posto. Stopa registrirane nezaposlenosti za veljaču 2012. iznosila je 44,2 posto i u odnosu na siječanj 2012. godine bila je veća za 0,2 postotna poena.

Fena