U ODNOSU NA PROSINAC Hrana, piće, duhan u siječnju skuplji, jeftiniji su jedino odjeća i prijevoz

Europska unija, cijene, Eurostat, cijene, potrošnja, statistika, cijene, potrošnja, statistika

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju u BiH mjerene indeksom potrošačkih cijena u siječnju su u prosjeku bile više za 0,5 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je godišnja inflacija iznosila 14,1 posto.

Hrana i bezalkoholna pića u siječnju u prosjeku su bili skuplji za 1,2 posto u odnosu na prosinac prošle godine, alkoholna pića i duhan za 0,6 posto, namještaj i aparati za domaćinstvo za 0,9 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

U siječnju, u odnosu na prethodni mjesec, zdravstvo je u prosjeku bilo skuplje za 0,2 posto, rekreacija i kultura za 0,4 posto, obrazovanje za 0,2 posto, restorani i hoteli za 0,6 posto, a ostala dobra i usluge za jedan posto.

Odjeća i obuća u prvom mjesecu u prosjeku su bili jeftiniji za 2,9 posto, a prijevoz za 0,5 posto.

Nivo cijena u siječnju, u odnosu na isti mjesec prošle godine, viši je za 14,1 posto. Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su bili skuplji za 22 posto, alkoholna pića i duhan za tri posto, stanovanje i režijski troškovi za 15,6 posto, namještaj, aparati za domaćinstvo i redovno održavanje kuće za 12,9 posto, a zdravstvo za 2,3 posto.

U siječnju ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine, prijevoz je u prosjeku bio skuplji za 15,7 posto, komunikacije za jedan posto, rekreacija i kultura za 9,5 posto, obrazovanje za 2,6 posto, restorani i hoteli za 10,1 posto, te ostala dobra i usluge za 8,8 posto, prenosi Srna.

Prosječni pad cijena od 2,9 posto zabilježili su odjeća i obuća.