U MUP-u RS-a 92,4 posto Srba

Posmatrajući nacionalnu strukturu u entitetskoj policiji vidljiv je podatak da je u MUPRS-a uposleno ukupno 400 Bošnjaka ili 5,8 posto, a i taj broj je lani smanjen u odnosu na 2009., kada ih je bilo 6,3 posto.

Hrvata je u MUPRS-a zaposleno svega 76 ili ili 1,1 posto, a u odnosu na 2009. njihov broj je povećan za četiri zaposlena.

U policiji RS-a radi i 0,6 posto osoba koje se u se izjasnile kao ostali.

Kada je u pitanju polna struktura zaposleno je 5.427 ili 78,9 posto muškaraca i 1.451 ili 21,1 posto žena. 

Fena