U FBiH smanjen broj kaznenih djela i napada na policajce, ali je povećan broj prometnih nesreća

U FBiH smanjen broj kaznenih djela i napada na policajce, ali je povećan broj prometnih nesreća
FUP

U Sarajevu je održan redovan sastanak Koordinacije Direktora Federalne uprave policije i Policijskih komesara/direktora Uprava policija županijskih ministarstava unutarnjih poslova (MUP) u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Zamjenik direktora Federalne uprave policije Ensad Korman je otvorio ovaj sastanak tako što je pozdravio prisutne i poželio dobrodošlicu u ime Federalne uprave policije i u svoje osobno ime, a potom se zahvalio komesaru Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Sarajevske županije (SŽ), Nusretu Selimoviću koji je bio domaćin ovog dvodnevnog sastanka.

Posmatrajući stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine prema statističkim podacima županijskih MUP-ova i Federalne uprave policije (FUP) prezentiranih po zadatim segmentima za razdoblje siječanj - prosinac, 2021. godinu u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, ono karakterizira smanjenje:
- broja izvršenih kaznenih djela za 518 djela ili 3,18% manje,
- broja registriranih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 4.712 prekršaja ili 15,68% manje,
- broja napada na ovlaštene službene osobe za 19 napada ili 21,35% manje
- dok je došlo do povećanja broja prometnih nesreća za 118 više.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vezano za navedeno Korman je istaknuo da Informacija o stanju kriminaliteta - sigurnosti, odražava rad i aktivnosti policijskih agencija u FBiH, te svakodnevno preventivo i represivno djelovanje, međutim, "svjesni smo da javnost, odnosno naši građani posmatraju stanje sigurnosti sa aspekta 'osjećaja osobne sigurnosti ili nesigurnosti', a posebno u onim momentima kada se dogodi određeno kazneno djelo koje naruši trenutnu sigurnosnu situaciju".

Drugog dana sastanka pridružio se ministar unutarnjih poslova SŽ Admir Katica te uime Delegacije Europske unije/Ured specijalnog predstavnika Europske Unije u Bosni i Hercegovini Dijana Stevanović, uime USAID-ovog projekta 'Pravosuđe protiv korupcije' u Bosni i Hercegovini Biljana Potparić Lipa, Nermin Kadribašić i Gorana Žagovec-Kustura.

Nadalje, tijekom ovog sastanka se napravio kraći osvrt na planirane aktivnosti vezano za potrebe integriranja baze potraga za oružjem za FBiH sa INTERPOL-ovom bazom iArms, a u sklopu implementacije INTERPOL-ovog projekta pod nazivom 'Kalibar' u okviru kojeg se trenutno vrši misija procjene pet država zapadnog Balkana, među kojima je i Bosna i Hercegovina.

Pored navedenog razgovaralo se aktivnostima USAID-a koji svojim radom daju puni doprinos razvoju i unaprjeđenju policijskih kapaciteta u Bosni i Hercegovini, a u okviru koje teme se obratila direktorica projekta Biljana Potparić Lipa, te Nermin Kadribašić koji u svojim obraćanjima preporučuju policijskim agencijam u FBiH u ime USAID-a primjenu Kontrolne liste za pokazatelje kvaliteta istražnih radnji i izvještaja agencija za provođenje zakona kao alata u radu na otkrivanju, i u istragama kompleksnih kaznenih djela korupcije, organiziranog kriminala i gospodarskog kriminala, sa ciljem osiguranja što kvalitetnijih izvještaja o učinjenom kaznenom djelu i zakonitog pribavljanja svih neophodnih dokaza.

Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada Federalne uprave policije i Uprava policija županijskih MUP-ova, doneseni su slijedeći zaključci, i to:

Sagledavajući sveukupne pokazatelje iz segmenata sigurnosti: kriminalitet, javni red i mir, promet i aktivnosti policije, u izvještajnom razdoblju siječanj - prosinac 2021. godine, zaključuje se da je sigurnosna situacija na području Federacije Bosne i Hercegovine na zadovoljavajućem nivou.

Uzimajući u obzir trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, te određene slučajeve teških kaznenih djela o kojima je javnost svjedočila u posljednje vrijeme, a koji su eventualno narušili osjećaj osobne sigurnosti građana, konstatirano je da policijske agencije djeluju budno u svakom trenutku, koristeći sve svoje raspoložive kapacitete, uspješnu međusobnu suradnju, kako bi građanima stvorili sigurno okruženje i osjećaj sigurnosti.

FUP će na temelju donesenog zaključka sa ovog sastanka, a u ime policijskih institucija za područje FBiH, uputiti zahtjev Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH, a na temelju članka 7. stav 3. točka a) Zakona o komunikacijama BiH kojim je propisano da za pružanje telekomunikacijskih usluga operateri moraju zaključiti pisani ugovor s korisnicima, odnosno korisnici moraju ustupiti osobne podatke prilikom kupovine SIM kartice za 'prepaid' pretplatničke brojeve, obzirom da je evidentno da telekom operateri krše navedeni zakon tako što korisnici prilikom kupovine 'prepaid' korisničkih paketa telekomunikacijskih usluga, na prodajnim mjestima ne predočavaju identifikacijske dokumente. Kako se prepaid kartice nerijetko koriste prilikom izvršenja kaznenih djela od velikog bi značaja za policijske agencije, prilikom identifikacije izvršitelja i dokumentiranja kaznenih djela, bila identifikacija korisnika istih.

U narednom razdoblju poduzeti aktivnosti na izmjeni/dopuni Zakona o prekršajima u FBiH, kao i županijskih zakona o javnom redu i miru, u smislu da se pod pojmom 'javno mjesto' definira i internet prostor, obzirom da je sve veći broj prekršaja i narušavanja javog reda i mira počinjeno upravo putem interneta, a čime se širi netrpeljivost i govor mržnje.

Usvaja se preporuka USAID-a u pogledu primjene Kontrolne liste za pokazatelje kvaliteta istražnih radnji i izvještaja agencija za provođenje zakona kao alata u radu na otkrivanju i u istragama kompleksnih kaznenih djela korupcije, organiziranog kriminala i gospodarskog kriminala, sa ciljem osiguranja što kvalitetnijih izvještaja o počinjenom kaznenom djelu i zakonitog pribavljanja neophodnih dokaza, navedeno je između ostaloga u priopćenju iz Ureda za informiranje FUP-e.