FOTO  U FBIH proglašeno stanje elementarne nepogode

U FBIH proglašeno stanje elementarne nepogode
Radi zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području, Vlada FBiH zadužila je sva federalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravne subjekte i ostale institucije da budu na raspolaganju Federalnom stožeru Civilne zaštite.

Troškovi koji nastanu tijekom akcija zaštite i spašavanja biće pokriveni iz proračuna FBiH planiranih za zaštitu i spašavanje, a nedostajuća sredstva iz proračunskih rezervi i ostalih financijskih izvora. Interventno, Vlada FBiH odlučila je jučer da za ove namjene izdvoji do 150.000 KM iz rezervi proračuna za 2012. godinu, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Odlukom donesenom na hitnoj telefonskoj sjednici zaduženi su nadležni Ž/K i općinski stožeri civilne zaštite da stave na raspologanje sve resurse, koji će biti korišteni prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Prema federalnom planu, u svim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah će biti uvedeno neprekidno dežurstvo radi izvršavanja naredbi Federalnog stožera Civilne zaštite.

Federalni stožer civilne zaštite zadužen je i da ostvari kontakte sa Ministarstvom odbrane BiH radi pružanja pomoći od Oružanih snaga BiH na spašavanju ljudi i materijalnih dobara i otklanjanju posljedica na ugroženom području, a eventualno ako se situacija bude usložnjavala, po potrebi i sa Ministarstvom sigurnosti BiH radi traženja međunarodne pomoći.

Vlada FBiH apelirala je da građani bez velike potrebe ne kreću na putovanje, a sve one koji su u prilici da pomognu u raščišćavanju snijega ispred njihovih kuća, stanova, poslovnih i drugih objekata, te na taj način doprinesu bržem prevazilaženju posljedica ove prirodne nepogode.

Srna