U BiH ne mogu ući državljani ovih 12 zemalja

U BiH ne mogu ući državljani ovih 12 zemalja
Shutterstock

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj izvanrednoj telefonskoj sjednici,na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu.

Odlukom se propisuju dodatni uvjeti za ulazak stranaca u BiH, koji se odnose na zabranu ulaska stranaca koji dolaze sa određenih područja sa intenzivnom transmisijom koronavirusa, a radi sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih bolesti, odnosno koronavirusa (COVID-19), kao i posjedovanje određene vrste putne isprave.

Zabranjuje se ulazak stranim državljanima koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu s područja sa intenzivnom transmisijom koronavirusa, a posebno iz provincija Kine (Wuhan), Južne Koreje, Japana, Italije, Irana, Francuske, Rumunjske, Njemačke, Austrije, Španjolske, Švicarske i Belgije.

Stranac može ući u BiH isključivo s važećom putovnicom, a stranom državljaninu kojem se zabranjuje ulazak na teritorij BiH Granična policija BiH, na zahtjev stranca, izdaje rješenje o odbijanju ulaska u skladu sa Zakonom o strancima.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo vanjskih poslova BiH da o realizaciji ove Odluke obavijesti diplomatsko konzularna predstavništva, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.