U BiH krajem siječnja registrirano 526.701 nezaposlena osoba

Agencija za rad i zapošljavanje BiH je saopćila da su od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 262.996 ili 49,93 posto žene.

U strukturi lica koja traže zaposlenje zaključno s 31. siječnja ove godine, NKV radnika je 161.154 ili 30,60 posto, PKV 14.104 ili 2,68 posto, KV 187.092 ili 35,52 posto, VKV 4.144 ili 0,79 posto, NSS 2.025 ili 0,38 posto, SSS 128.549 ili 24,41 posto, VŠS 7.292 ili 1,38 posto i VSS 22.341 ili 4,24 posto.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stupnjom obrazovanja KV radnici 35,52 posto, te NKV radnici 30,60 posto.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u siječnju 2011. godine novčanu naknadu koristilo je 11.113 lica ili 2,11 posto od ukupnog broja registriranih nezaposlenih osoba. U istom periodu 2010. godine novčanu naknadu koristilo je 14.914 lica, što ukazuje da se ovaj broj smanjio i to za 3.801 lice ili 25,49 posto.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 356.496 lica ili 67,68 posto od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u prosinac 2010. godine u pravnim osobama u BiH u pravnim subjektima bilo je 683.399 zaposlenih osoba, a od toga 279.283 žene.

(Fena)l