U BiH je trenutno više od 9 tisuća migranata

U BiH je trenutno više od 9 tisuća migranata
Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u ovom razdoblju iskazalo je 8.466 osoba, a zahtjev za azil podnijelo njih 196.

Najviše migranata dolazi iz Pakistana (36,3%), Bangladeša (9,2%), Iraka (8,8%), Sirije (8,7%) i Afganistana (7,5%).

U razdoblju od 27. 5. do 5. 6. 2019. godine Službi za poslove sa strancima prijavljeno je 743 nezakonitih migranata. U istom razdoblju namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazale su 673 osobe, a zahtjev za azil podnijela je 51 osoba.