U BiH je najviše zaplijenjeno duhana i cigareta, a na području Mostara najviše se dilao tekstil

U BiH je najviše zaplijenjeno duhana i cigareta, a na području Mostara najviše se dilao tekstil
Uprava za neizravno oporezivanje

Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja u regionalnim centrima Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) u Banja Luci, Sarajevu, Mostaru i Tuzli u 2021. godini ukupno su otkrile 637 prekršaja iz oblasti neizravnog oporezivanja. Vrijednost oduzete robe u 2021. godini bila je za čak 88 % više u odnosu na 2020. godinu.

Od pomenutog iznosa oduzete robe u vrijednosti od 12.033.503 KM, samostalno je izvršeno privremeno oduzimanje robe u vrijednosti od 8.840.233 KM, izvršena je naplata protuvrijednosti nepronađene robe po rješenjima nadležnih sudova u iznosu od 59.376 KM, dok su drugim organizacijskim jedinicama UNO, odnosno drugim organima, ustupljeni predmeti po kojima je izvršeno privremeno oduzimanje robe u vrijednosti od 3.133.894 KM.

Među robom koja je oduzeta u 2021. godini najviše je bilo duhana i duhanskih prerađevina, tekstila, dijelova za automobile i putničkih motornih dijelova.

Kako se navodi u priopćenju UNO BiH, najviše je oduzeto duhana, duhanskih prerađevina, cigareta i aroma za nargilu i to u vrijednosti od oko 5,2 milijuna KM. Najviše zapljene navedenih artikala bilo je na području Sarajeva i to u vrijednosti od oko 2,4 milijuna KM, potom Tuzli (oko 727 000 KM), zatim Banja Luci (oko 260 000 KM), te Mostaru (oko 220 000 KM).

Nakon duhana slijedi tekstil kojega je oduzeto u vrijednosti od oko 1,1 milijun KM. Od navedene brojke, najviše je zaplijenjeno na područje regionalnog centra Mostar (oko 465 000 KM), zatim regionalnog centra Tuzla (oko 457 000 KM), regionalnog centra Sarajevo (oko 166 000 KM), te regionalnog centra (RC) Banja Luka (oko 36 000 KM).

Na trećem mjestu po vrijednosti zapljena su auto dijelovi i to najviše na području RC Banja Luka (oko 458 000 KM), potom na području RC Tuzla (oko 10 000 KM), RC Sarajevo (oko 7000 KM), te RC Mostar (3000 KM). Odmah iza ovoga po vrijednosti zapljene su i putnička motorna vozila (oko 334 000 KM) i to najviše na području RC Banja Luka (oko 180 000 KM), potom RC Mostar (oko 103 000 KM), RC Sarajevo (48 000 KM), te RC Tuzla (2500 KM).

Pored navedenog među zaplijenjenim stvarima našli su se kava, alkohol, duhan u listu, mobiteli, računari i prateća oprema, posuđe, motocikli, bicikli, kozmetički higijenski proizvodi i parfemi, glazbena oprema, dodatna oprema za mobitele, nakit, medicinska oprema i dr.

Shodno Operativnom programu rada UNO za 2021. godinu, grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja poseban akcenat dale su aktivnostima na suzbijanju nelegalnog prometa duhana i duhanskih proizvoda, gdje su ostvareni najznačajniji rezultati u dosadašnjem radu.

U 2021. godini izvršeno je privremeno oduzimanje ovih vrsta roba (cigareta, rezanog duhana, ručno punjenih cigareta, arome za nargilu, duhana u listu) u ukupnoj vrijednosti od 5.303.412 KM, što je u odnosu na 2020. godinu, kada je oduzeto 2.477.696 KM, više za 2.825.716 KM, odnosno, procentualno čak više za 114,05%. Najviše zaplijenjene robe je u cigaretama, te je ta vrijednost oko 3,9 milijuna KM, potom rezanog duhana (oko 1,1 milijun KM).

Ovdje je potrebno naglasiti da su grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja UNO, pored značajne količine oduzetog duhana i cigareta na 'crnom tržištu', spriječile i odliv prihoda od akciza. Ukupni prihodi ostvareni od akciza na duhan i duhanske prerađevine u 2021. godini iznosili su 814,2 milijuna KM, što je više za 16,26 % u odnosu na 2020. godinu kada je bilo ukupno prikupljeno 709,7 milijuna KM.

Pored zaštite prihoda, utjecalo se i na smanjenje štetnih posljedica izazvanih pušenjem proizvoda zdravstveno upitnog kvaliteta, koji nisu prošli potrebne provjere za njihovu upotrebu na tržištu BiH.

Uvažavajući sve navedeno, menadžment UNO na čelu sa direktorom, pohvaljuje sve službenike grupa za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja za poseban doprinos u sveukupno ostvarenim rezultatima UNO. Podsjećamo, ukupno prikupljeni prihodi od neizravnih poreza u 2021. godini iznosili su 8 milijardi i 445 milijuna KM i veći su za 1 milijardu i 216 milijuna KM ili 16,8 % više u odnosu na 2020. godinu kada su iznosili 7 milijardi i 229 milijuna KM. U odnosu na ranije rekordnu 2019. godinu prikupljeno je 460 milijuna KM više, navedeno je u priopćenju iz Ureda za informiranje UNO BiH.