TVRDI DA NIJE POPULIZAM Novalić se u izbornoj godini sjetio majki i djece, davao bi porodiljama i do 1.000 KM

TVRDI DA NIJE POPULIZAM Novalić se u izbornoj godini sjetio majki i djece, davao bi porodiljama i do 1.000 KM
Radio Sarajevo

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić uputio je predsjedavajućima Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH, Mirsadu Zaimoviću i Tomislavu Martinoviću, inicijativu da po hitnom postupku na dnevni red sjednica domova stave usvajanje Prijedloga zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u FBiH, koji je Federalna vlada utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prošlog mjeseca. Taj akt uređuje prava i zaštitu obitelji i djece, a s obzirom na transfer županijama koji je planiran u Prijedlogu proračuna FBiH za 2022. godinu, ovo je ujedno i prilika da se na jednoobrazan način riješi pitanje isplata naknada porodiljima u cijeloj Federaciji BiH.

Naime, uz transfer od 200 milijuna KM koliko je za županije planirano u predloženom ovogodišnjem federalnom proračunu i usvajanje spomenutog zakona koji osigurava jednaku minimalnu pomoć nezaposlenim porodiljama u visini od 30 posto prosječne neto plaće u FBiH, daje se mogućnost svim županijama u FBiH da porodiljama osiguraju i mjesečne naknade od po 1.000 KM, kako je to zakonskim izmjenama donesenim s krajem prosinca 2021. godine predviđeno i u Sarajevskoj županiji.

“Uz apsolutno opredjeljenje da sve majke porodilje moraju imati jednaka prava na naknadu u cijeloj FBiH, uputio sam inicijativu predsjedavajućima Zaimoviću i Martinoviću da pod hitno stave na usvajanje Vladin zakon o materijalnoj podršci obiteljima s djecom. Usvajanje tog zakona, kao i ovogodišnjeg federalnog proračuna čiji prijedlog je Vlada FBiH, također, poslala u parlamentarnu proceduru koji uključuje i transfer od 200 milijuna KM županijama, osigurat će se izdvajanje sredstava koje će županije moći iskoristiti za naknade svim porodiljama, kako ne bi bile diskriminirane u odnosu na majke u Sarajevu”, izjavio je premijer Novalić.

Prijedlog zakona o materijalnoj podršci obitelji s djecom u FBiH, osim što osigurava minimum jednakih prava nezaposlenim porodiljama, uređuje i visinu dječijeg dodatka te druge vrste materijalne podrške obiteljima s djecom, postupak, uvjete i način njihovog ostvarivanja, financiranje i nadzor. Cilj je pomoć u podizanju, odgoju, zbrinjavanju te osiguranju približno jednakih materijalnih uvjeta za zdrav i pravilan psihofizički razvoj za svu djecu.

“S obzirom da se ovih dana u javnosti pojavljuju brojne populističke izjave i priopćenja koja imaju očit predizborni prizvuk, ističem da je Vlada FBiH Prijedlog zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u parlamentarnu proceduru poslala 7. prosinca 2021. godine. Kako se akt već nalazi u Parlamentu FBiH, smatram neophodnim da se uvrsti na dnevni red narednih sjednica Zastupničkog doma i Doma naroda, te da se tamo i izglasa njegovo konačno donošenje”, dodao je premijer Novalić.