TVRDE DA JE POGODOVAO HOTELU U KONJICU Zaposlenici prijavili direktora za zloupotrebu položaja

Arben Murtezić

Direktor centra za edukaciju sudaca i tužitelja Federacije Bosne i Hercegovine Arben Murtezić prijavljen je Tužiteljstvu Županije Sarajevo zbog zloupotrebe položaja, ali i pogodovanja izboru Marks Centra, škole stranih jezika (u program stručnog usavršavanja, op.a) a kako bi pribavio korist svom prijatelju, vlasniku spomenute škole, tvrde zaposlenici CEST-a FBiH. O navedenom smo zatražili komentar u spomenutoj školi stranih jezika, ali ga do objavljivanja ovog teksta nismo dobili, piše Inforadar.

Zaposlenici nadalje tvrde i da je Murtezić pogodovao hotelu u Konjicu kako bi mu donio protupravnu imovinsku korist.

''U drugoj fazi projekta Jufrex seminari su se trebali održavati u hotelu u Sarajevu ili generalno u Sarajevu. Umjesto toga on je samo dva seminara uradio u Termama na Ilidži, a ostale je mimo ugovora s Vijećem Europe broj EU-JP/2235 uradio u hotelu Garden city, te je naredio zaposlenicima komisije za javne nabavke da ciljaju isključivo na ovaj hotel. Istražuje se i za ovo'', tvrde zaposlenici Centra.

Murtezić je, tvrde zaposlenici, ranije prijavljen i za plaćanje članova disciplinske komisije mimo pravila.

''Plaćao ih je tek kad dobije rezultat koji traži i to mimo pravila. Murtezić je prijavljen Tužiteljstvu zato što je izvršio promjene Pravilnika o sistematizaciji radnih odnosa/unutarnjoj organizaciji u Centru. U ožujku 2023. je napravio prijedlog izmjena Pravilnika po kojem u odsjeku za programske i edukativne aktivnosti je predviđeno da direktor može izdavanjem rješenja unaprijediti koga hoće, iako Zakon o državnoj službi propisuje isključivo unutarnje  oglašavanje kao mogućnost unaprjeđenja'', tvrde zaposlenici koji su se obratili Inforadaru, osvrćući se na nedavno objavljeni tekst na tom portalu, u kojem je navedeno kako je proračun za edukaciju sudaca i tužitelja u Bosni i Hercegovini povećan za 7,5 posto za razliku od prošle godine.

Međutim, to stručno usavršavanje, prema Izvještaju Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu za 2022. godinu, nije dalo značajno poboljšanje u odnosu na njihove vještine, upravljanje predmetima, pripremama za ročišta, vođenje postupaka, te etiku. Na sve to potrošeno je 693.710 eura.

''Prava istina je da je od trenutka kada je stupio na dužnost, što je lipanj 2016. učestalo CEST primao donacije međunarodnih organizacija, među kojima se ističe AIRE Centar. Vlada FBiH mu je smanjivala proračun radi toga i sada kada je ostavio CEST s jako malo sredstava traži povećanje proračuna od Ministarstva financija i Vlade FBiH'', tvrde zaposlenici za Inforadar koji nisu željeli da im se identitet objavljuje u javnosti. Tvrde da se novac međunarodnih organizacija “baca ni za što, samo da se uradi nešto, a najčešće samo u svrhe Murtezićeve osobne promocije“.

Direktor tvrdi da su prijave besmislene

Murtezić priznaje da je protiv njega podnesen veći broj prijava za koje je “zajedničko da su “anonimne i besmislene”.

''Agencije za provođenje zakona i ostale institucije koje se bave tim prijavama rade svoj posao, vrše provjere i ja naravno surađujem. Zbog štete koja se ovakvim prijavljivanjem nanosi postoji kazneno djelo lažno prijavljivanje i postupak u tom pravcu je jedini realan ishod ove bespotrebne i tužne priče. Rijetka kombinacija neistina i apsurda se očituje i u par konkretnih primjera koji su navedeni u obraćanju vama'', navodi Murtezić.

''Teško da se s bilo kojim nivoom sigurnosti može tvrditi da se radi o “zaposlenicima” Centra s naglaskom na množinu. Posebno stoga jer se mišljenje zaposlenika o mom radu vidi iz akta koji je u prilogu, potpisan, kako i priliči ozbiljnim ljudima, od strane 11 radnika Centra, kojih je inače pored mene 12 i koji je napisan upravo povodom ovakvih anonimnih prijava.''

Zaposlenici koji su odlučili da prijave direktora za zloupotrebu napominju da su sve nepravilnosti u radu Centra prijavili i VSTV-u BiH, kojem su u ožujku ove godine podnijeli prijavu u kojoj prvenstveno ukazuju na proces izbora i imenovanja na listu edukatora.

''Postoje velike indicije da je došlo do nepravilnosti i zloupotreba od strane Komisije CEST-a F BiH. Preliminarna lista (broj: 05-34-33-04/23 od 23. 01. 2023.) u potpunosti reflektira interese Arbena Murtezića i Smaje Šabića, predsjednika Upravnog odbora CEST-a. S druge strane, izbačeni/odbijeni su eksperti koji su ispunjavali uvjete, samo zbog toga što nisu po volji Šabiću i Murteziću'', stoji u spomenutoj prijavi.

Nadalje se navodi da su se Murtezić i Šabić “pobrinuli da sami sebe stave na listu edukatora”.

''Prilikom ranijih natječaja, komisije Upravnih odbora CEST-a F BiH su već zauzele stav da ravnatelj ni zaposlenik CEST-a ne mogu biti na listi, ali to nije spriječilo Murtezića da se pobrine da bude pozicioniran na listi te da osigura svoje eventualno angažiranje i nakon što mu prestane mandat na funkciji direktora. Šabić je uradio isto (osoba koja je predsjednik komisije za izbor i imenovanje je sama sebe delegirala na listu edukatora). Ovaj sudac Županijskog suda u Sarajevu je bio uredno angažiran kao edukator i za to uzimao naknadu, te je čak uspio isposlovati da u jesen 2021. od Murtezića dobije mišljenje (iako CEST FBiH nije nadležan da ga izda, već isključivo VSTV), da je u skladu sa Smjernicama o sprečavanju interesa da sudac/tužitelj koji sudjeluje u kreiranju Programa stručnog usavršavanja, sadržaj je prijave upućene VSTV-u BiH'', tvrde zaposlenici CEST FBiH.

Ista prijava je proslijeđena i Županijskom tužiteljstvu u Sarajevu koje smo upitali jesu li proveli istražne radnje protiv trenutnog direktora CEST-a FBiH, zbog kojeg kaznenog djela, te je li i na koje okolnosti saslušan. Odgovore nismo dobili, piše Inforadar.

Zaposlenici tvrde da je lista edukatora “puna ljudi koji su bliski s Murtezićem i Šabićem”.

''Tvrdnja u kojoj se navodi kako sam se pobrinuo da sebe stavim na listu edukatora, iako su prilikom ranijih natječaja komisije Upravnih odbora CEST-a F BiH već zauzele stav da ravnatelj ni zaposlenik CEST-a ne mogu biti na listi je u najmanju ruku smiješna i kao takva netočna'', kaže za Inforadar predsjednik Upravnog odbora CEST-a i sudac Smajo Šabić.

Navodi da je za edukatora izabran u zakonom propisanoj provedenoj natječajnoj proceduri.

''Pored toga da ne bih ostavio prostora za bilo kakvu sumnju u pogledu mog angažmana kao edukatora, pismeno sam se obratio Centru za edukaciju sudaca i tužitelja sa zahtjevom da mi se pismeno odgovori postoje li bilo kakve zakonske smetnje da kao član upravnog odbora budem i edukator. Od strane Centra za edukaciju sudaca i tužitelja sam 3. studenoga 2021. godine dobio pismeni odgovor da ne postoje bilo kakve zakonske smetnje da kao član Upravnog odbora u svojstvu edukatora držim edukacije sucima u pravosuđu BiH. Također, želim navesti da i ostale kolege članovi Upravnog odbora koji ispunjavaju uvjete su edukatori u Centrima za edukaciju sudaca i tužitelja i u tom pogledu nema nikakvih smetnji, tako da su u najmanju ruku neprimjerene i netočne gore iznesene tvrdnje'', naglašava Šabić.

Dodaje da su naknade koje ostvaruju edukatori “minorne u odnosu na potrebno vrijeme koje potroše za pripremu određenih tema te njihovo izlaganje na dan edukacije”.

Tvrdi da ulogu edukatora nije prihvatio iz materijalnih, nego isključivo iz razloga što smatra “da je korisno za društvo i zajednicu u cjelini da na taj način svojim mlađim kolegama prenese svoje stručno znanje i bogato pravničko iskustvo koje ima”. Smatra da je jedan od rijetkih sudaca u pravosuđu BiH koji je i predavač Docent doktor na Pravnom fakultetu u Zenici.

'''Ako ovakav profil stručnjaka nije potreban našem društvu onda se moramo zapitati na kakvim vrijednostima ovo društvo se zasniva, zaključuje Šabić i dodaje da “svi članovi Upravnog odbora navedenu funkciju obavljaju besplatno bez bilo kakve naknade, a da pri tome ni u kojem pogledu nisu ni djelomično oslobođeni svojih obveza kao suci i tužitelji”.

Mišljenja je da pojedinci na ovaj način pokušavaju urušiti Ugled UO CEST-a FBiH, ali i njegov ugled, čast i dostojanstvo.

Inforadar je uputio upit i Federalnoj upravi policije. Zanimalo ih je vodi li se istraga protiv Mutezića i zbog kojeg kaznenog djela, te u kojoj je fazi istraga. Iz FUP-a nisu dali odgovor, ali Inforadar iz dobro obaviještenih izvora saznaje da je sva dokumentacija koja je bila u FUP-u u vezi direktora CEST-a proslijeđena Tužiteljstvu ŽS-a na daljnje odlučivanje.

U Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine nam je potvrđeno da su 2021. godine zaprimili anonimnu prijavu ali u vezi neimenovanja Arbena Murtezića na poziciju direktora CEST-a, zbog čega je Vijeće, u skladu sa svojom nadležnošću, tijekom 2022. u više navrata razmatralo odgovornost članova Upravnog odbora CEST-a FBiH.

''Naime, propust naveden u anonimnoj prijavi se odnosio na podatak da, od provedenih konzultacija Upravnog odbora CEST-a FBiH s Vijećem u studenom 2020. godine, kada je Vijeće dalo pozitivno mišljenje za ovog kandidata, Arben Murtezić nije imenovan na funkciju direktora CEST FBiH skoro godinu dana. Ishod razmatranja je da Vijeće nije moglo utvrditi odgovornost članova Upravnog odbora CEST-a FBiH, pojasnili su u VSTV-u BiH.

Arben Murtezić