Tri kandidata u užem izboru za glavnog tužitelja Tužiteljstva BiH

Tri kandidata u užem izboru za glavnog tužitelja Tužiteljstva BiH

Tegeltija je naveo da je podvijeće u zadnja tri dana provodilo dio natječajne procedure za glavnog tužitelja koji se odnosi na razgovor s kandidatima, a koji su, kako kaže, obavljeni uspješno.

"Formirana je rang ljestvica i kandidati su bodovani po dva kriterija. Prvi je broj bodova koji nose njihovi radni rezultati, njihove konačne ocjene u poslijendnje tri godine rada, a drugi je ocjena sa intervuja nakon te natječajne procedure. Odlučili smo se da predložimo kandidate Gordanu Tadić, Dianu Kajmaković i Muniba Halilovića koji će biti pozvani na sjednicu VSTV-a u siječnju i predstaviti svoje programe i nakon toga će se izvršiti izbor glavnog tužitelja Tužiteljstva BiH", istaknuo je Tegeltija.

Kazao je i da su članovi podvijeća koje je sa kandidatima obavilo razgovor, osim njega bili Ružica Jukić, Mahmut Švraka, Selim Karamehić i Dragomir Vukoje, kao i da su intervjui trajali po sat i pol.

"Dva člana podvijeća su se morala izuzeti jer su kandidati koji su konkurirali iz institucija kao i oni", rekao je Tegeltija.

Predsjednik VSTV-a je još rekao da je od 11 prijavljenih kandidata s njih deset obavljen razgovor, od kojih je osam državnih tužitelja. Jedan od kaniddata, prema Tegeltijinim riječima, nije imao odovljan broj bodova.