Transparency international skreće pažnju na sve češće namještene natječaje za direktore obrazovnih ustanova

Transparency international skreće pažnju na sve češće namještene natječaje za direktore obrazovnih ustanova
Ilustracija

Zbog negativnih posljedica trenutnog načina stranačkog upravljanja obrazovnim ustanovama u Republici Srpskoj (RS), Transparency International u BiH (TI BiH) smatra da je dobra prilika za suštinsku reformu donošenje Novog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS koji će se na narednoj sjednici naći pred zastupnicima. 

TI BiH je uputio komentare na predloženi nacrt zakona Ministarstvu prosvjete i kulture RS u kojima se posebno ističe potreba smanjenja utjecaja Vlade Republike Srpske na postavljanje direktora osnovnih škola.

Takav način upravljanja u prethodnom razdoblju doveo je do stranačke raspodjele rukovodećih pozicija što se kasnije odrazilo po dubini i na partijsko zapošljavanje nastavnog kadra, a TI BiH prima brojne prijave na namještene natječaje, nezakonite premještaje kao i žalbe roditelja na kvalitet obrazovanja. U dva slučaja čak je došlo i do bojkota nastave i prosvjeda djece i roditelja nezadovoljnih čestim promjenama nastavnog kadra i sve očitijim primjerima partijskog zapošljavanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zbog toga je prijedlog TI BiH da školski odbor kao heterogeno i participativno tijelo upravljanja ima ključnu ulogu u imenovanju direktora koji će se birati nakon provedenog javnog natječaja. U novom zakonu koji je upućen u proceduru i dalje se predviđa da Vlada RS na prijedlog ministra imenuje direktore, a čak se i ostavlja mogućnost da ministar ne predloži ni jednog kandidata sa spiska koji nakon provedenog natječaja dostavi školski odbor. 

TI BiH smatra da je potpuno nesvrsishodno sprovoditi postupak konkurencije za izbor i imenovanje direktora, trošiti materijalne i ljudske resurse na postupak selekcije, a zatim ostaviti mogućnost da se ne predloži ni jedan kandidat. To omogućava Vladi RS da imenuje vršitelje dužnosti direktora što je u prethodnom razdoblju bila česta praksa, posebno prilikom sklapanja koalicijskih dogovora vladajućih partija.

TI BiH još predlaže da se direktori biraju na najviše dva mandata koji bi bili ograničeni na pet godina, da kandidati na mjesto direktora moraju dostaviti prijedlog programa rada, a da školski odbor ima obavezu tražiti stručno mišljenje o kvalitetu tog programa, što bi u konačnici utjecalo na ishod natječaja.

Pored navedenog, nacrtom novog zakona predviđeno je i da Vlada na prijedlog Ministarstva imenuje Vijeće za razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja, a TI BiH predlaže da se postupak izbora članova ovog vijeća provodi na osnovu javnog natječaja uz određivanje jasnih kriterija koje kandidati moraju ispuniti.

Slične prijedloge TI BiH je i ranije upućivao Ministarstvu prosvjete i kulture RS, ali ova inicijativa nije prihvaćena. Uz podršku roditelja jedne banjalučke osnovne škole i troje Ombudsmana za ljudska prava BiH pokrenuta je kampanja 'Političari izađite sa sata' kako bi se skrenula pažnja javnosti na ovaj problem. 

Ombudsmani koji također zaprimaju brojne prijave nastavnika i roditelja, tada su istaknuli problem sve učestalije prakse stranačkog zapošljavanja i držanja nastavnog kadra na ugovorima na određeno vrijeme čime se stvaraju podobni i poslušni kadrovi koji ne djeluju najčešće u najboljem interesu djece.

Zbog toga TI BiH poziva zastupnike Ministarstva i zastupnike u Narodnoj skupštini RS da prihvate ove prijedloge i uspostave mehanizme koji će omogućiti smanjenje utjecaja politike na upravljanje školskim ustanovama, a što će svakako dovesti i do poboljšanja kvaliteta obrazovanja, istaknuto je u priopćenju TI BiH.