Tko ne verificira štednju, gubi pravo, ostaje samo sud

Verificirati se ili ne?, još se pitaju izvarane stare devizne štediše, koje se već desetljećima bore za novac položen u banke, još za vrijeme bivše Jugoslavije. Rok za verifikaciju u Federaciji je 3. kolovoza, dok devizne štediše u RS-u mogu razmišljati sve do kraja ove godine, piše večernji list.

 Verifikacija ili sud

 “Nisam rekao da je verifikacija jedina alternativa. Zapravo, to bi značilo da je ljudima uskraćena mogućnost da izvrše svoje pravo na osobnu imovinu. Samo sam, kao odvjetnik Udruge građana za povrat stare devizne štednje u BiH i dijaspori, objasnio ljudima koje su im alternative”, rekao je odvjetnik Ekrem Pašić. Prema njegovim riječima, nema više žalbi pred Sudom za ljudska prava u Strasbourgu, dok oštećeni imaju mogućnost tražiti svoja prava pred redovitim sudovima. Svi oni koji su imali priliku tražiti pravo pred ovakvim sudovima znaju koliko to traje i koliko stoji, i živaca, i novca. Do kraja prošle godine više od 27.000 štediša u FBiH verificiralo je svoja potraživanja u iznosu od 346,515.271 KM. Pred Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu rješavanje svoga statusa zatražilo je 13.500 štediša. Poznato je kako ih je Sud uputio da se verificiraju. Jedino je sutkinja Mijović uz presudu iznijela izdvojeno mišljenje, odnosno neslaganje s odlukom Suda. Ona navodi da državni zakon nije “uspostavio ravnotežu između općeg interesa društva i potreba zaštite osobnih prava” te da smanjenje kamate na 0,5 posto nije “niti opravdano niti srazmjerno.”

 Kamata manja 10 puta

 “Sud bi trebao donositi odluku o pravima, a ne treba se brinuti kako će država izmiriti troškove. Zar je u redu da se kamata umanji deset puta, bilo je predviđeno 5 posto, a određena je 0,5 posto? Da ne govorimo o drugim prijevarama. Sud u Strasbourgu nije imao prave informacije. Primjerice, izneseno je kako su se za certifikate mogli kupovati stanovi, tvornice, zemljišta i slično. Mi znamo kako je to bilo, ali je teško to dokazati. Odvjetnik smatra iznimno važnim da se štediše upute na posljedice, a da je njihovo pravo donošenja odluke. Naglasimo: do verifikacije je ostalo još mjesec dana.

 

Piše: Pero Zelenika