TAKO KAŽU SUGRAĐANI Većina nema ništa protiv EU, zanimljiv postotak dolazi iz Republike Srpske

TAKO KAŽU SUGRAĐANI Većina nema ništa protiv EU, zanimljiv postotak dolazi iz Republike Srpske

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za europske integracije o rezultatima istraživanja javnog mnjenja "Stavovi građana o članstvu u Europskoj uniji i procesu integracija u Evropsku uniju", provedenog u kolovozu 2022. godine na uzorku od 1.200 ispitanika na razini cijele BiH.

Rezultati istraživanja iz kolovoza ove godine pokazali su da 77,4% ispitanika podržava ulazak BiH u Europsku uniju, što je za 3,2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ulazak u EU podržalo je 90,1% ispitanika iz Federacije Bosne i Hercegovine, 54,5% ispitanika iz Republike Srpske i 73,8% ispitanika iz Brčko Distrikta BiH.

"Ispitanici koji su za ulazak BiH u EU kao razloge podržavanja najčešće navode garanciju trajnog mira i političke stabilnosti, i to njih 34,4%, te slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala 32%, kao i poštivanje zakona i propisa 22,8% ispitanih", priopćeno je iz VM BiH.

Ispitanici koji ne podržavaju ulazak BiH u EU kao najčešći razlog navode strah od većih troškova života i poreza (50,4%), gubitak raznolikosti kultura (19,8%), preveliku centralizaciju (10%) i povećanu birokraciju (6,5%).