Tajni ugovori u mreži banjolučkih ribolovaca

SRD Banja Luka ribari

Upravni odbor Sportsko ribolovnog društva Banja Luka raskinuo je krajem 2021. godine postojeći ugovor s poduzećem “Bosna Impex” iz Banje Luke, te potpisao novi, bez suglasnosti Skupštine Udruženja.

Piše: Istraživački tim Gerila

Prethodni ugovor između ove dvije pravne osobe prvobitno je potpisan 2013. godine, te su do 2016. godine potpisana i dva Anexa ugovora, a novi ugovor potpisan je na razdoblje od 15 godina, odnosno do 2036. godine.

Riječ je o poslovnom prostoru (ugostiteljskom objektu), nekadašnji „Jova bar“ koji se nalazi u centru Banja Luke, te ljetnoj bašti, koja se nalazi uz objekt, a mjesečna cijena zakupnine je 4100 KM + PDV, što za ugovorno razdoblje predstavlja oko 670 tisuća KM.

Milijunska dobit Joviću od davanja u podzakup tuđe imovine

Samo nekoliko mjeseci nakon potpisivanja ugovora, vlasnik poduzeća Bosna Impex, banjolučki gospodarstvenik Milutin Jović, dao je ovaj poslovni prostor u podzakup trećoj osobi, sportskoj kladionici Maxbet, a prema informaciji Gerile, za cijenu od 14.400 KM mjesečno.

Inače, prethodni ugovor imao je rok trajanja do 2026. godine, nje davao mogućnost podzakupljivanja, a prema njegovim stavkama, cijena zakupnine bila je 3.500 KM mjesečno, plus PDV, te se još 3.500 KM vodilo kao sudjelovanje spomenutog poduzeća kroz proces izgradnje i adaptacije zgrade i poslovnog prostora.

Prema jednostavnoj računici, Jović će davanjem u podzakup poslovnog prostora u narednih 14 godina inkasirati približno 1,68 milijuna maraka, a u SRD Banja Luka kažu da Upravni odbor nije imao suglasnost, ni ovlaštenje da potpiše novi ugovor.

„Upravni odbor SRD Banje Luke je upravni organ udruženja, dakle izvršni, ali je uzeo sebi ingerencije da ne poštuje ostale organe, koji su viši od njega. Ne poštuje se Statut, nema rebalansa plana potrošnje. Ugovor koji je sklopljen, smatram da je štetan, a članovima Skupštine uopće nije prezentiran. On je potpisan u studenom 2021.godine, a u izvještaju za tu spomenutu godinu stoji samo jedna rečenica, dobra suradnja s poduzećem Bosna impex. To je sve što se kaže“, kaže za Gerilu izvor iz SRD Banja Luka.

Ovakva slika se konstatira i u izvještaju Nadzornog odbora Udruženja za 2022. godinu.

„Kada je u pitanju dosadašnji zakupac poslovnog prostora Bosna impex, moramo konstatirati da je  Ugovor OPU 88/2013 sa Anex 1 i Anex 2 istog ugovora koji je zaključen  30.10.20.13. prekinut i zaključen novi ugovor o zakupu poslovnih prostorija 23.11.2021.godine“, stoji u izvještaju, uz napomene da postoje brojna odstupanja u odnosu na prethodno razdoblje.

„Nadzorni odbor smatra da postoje određena odstupanja i od Ugovora OPU 88/2013 s Anexima i nepravilnosti u Ugovoru, koji je zaključen 23.11.2021.godine, a koji se odnose na rok trajanja zakupnog odbora, zakupnina i rokovi plaćanja, prestanak važenja ugovora i davanje prostorija u podzakup, a koji su definirani u novom Ugovoru u zakupu poslovnih prostora“, dodaje se u izvještaju.

Predsjednik Nadzornog odbora Dušan Jovandić izjavio je za Gerilu da je Nadzorni odbor prosto konstatirao činjenično stanje.

„Da, to jest naš izvještaj. Mi smo dobili zadatak kao Nadzorni odbor, to jest naša uloga, da uradimo nadzor nad radom sportsko-ribolovnog društva Banja Luka. To je i zakonska obveza. Mi smo dužni i obvezno da sve analiziramo i dostavimo Upravnom odboru. Mi smo nezavisni i samostalni organ unutar društva koji vrši nadzor nad zakonitošću i namjenskim korištenjem i raspolaganjem sredstava društva i vrši kontrolu financijskog i materijalnog poslovanja“, kaže Jovandić.

Napominje i da su organi društva dužni da Nadzornom odboru omogući nesmetan rad i uvid u svu dokumentaciju koja je vezana za poslovanje, međutim, bili su od strane Upravnog odbora uskraćeni za određenu dokumentaciju, te da su dobili jedan dio dokumenata nakon intervencije Pere Pejinovića, predsjednika Skupštine udruženja.

„Mi smo uočili brojne nezakonitosti i nepravilnosti. To smo stavili u izvještaj, međutim, evo sad imamo informaciju, da pokušavaju na godišnjoj sjednici Skupštine koja je zakazana za 29. lipnja da bi izbjegli izvještaj, lobiraju s izaslanicima Skupštine da odbaci ovaj izvještaj i smijene trenutni Nadzorni odbor. Mislim da se u ovo sad trebaju uključiti i SUP i javni tužitelj, da se uključi i revizija, da se povede istraga, o zakonitosti rada“, rekao je Jovandić.

Dodaje i da je Statut Udruženja odredio da Skupština društva odlučuje o upravljanju i raspolaganju imovinom, ta da Skupština daje ovlaštenja Upravnom odboru da upravlja imovinom bez prava raspolaganje, te da je to navedeno i u jednom pravnom mišljenju.

„Morali smo prilikom izrade svog izvještaja konzultirati pravnika, da bi znali je li riječ o nezakonitim radnjama. Ovdje piše da kako je poslovni prostor nepokretnost, odnosno nesporno spada u imovinu društva i kako Upravni odbor nije imao statutarna ovlaštenja ili odluku Skupštine kojom se daju ovlaštenja Upravnom odboru za zaključenje ugovora, zaključuje da oni nisu imali ovlaštenje da to urade. Napominje i  da ovakav ugovor ne proizvodi pravno dejstvo za društvo jer je zaključen od strane neovlaštene osobe“, dodaje Jovandić.

Predsjednik Skupštine Udruženja Pero Pejinović kratko je potvrdio za Gerilu da on ne zna za pojedinosti novog ugovora s poduzećem Bosna impex, da se taj ugovor nije nalazio na Dnevnom redu Skupštine, ali da sve informacije o poslovanju SRD Banja Luka, potpisanim ugovorima i sporovima tražimo od predsjednika Upravnog odbora Dragana Petrušića, koji je osoba koja ovlašteno zastupa Društvo.

Ipak, dodaje Pejinović, svjestan je da u proteklom razdoblju nisu poštovane procedure kada je riječ o radu Udruženja, te da je suglasan s onim što je Nadzorni odbor stavio u svom izvještaju.

„Statut Udruženja je definirao kako se mora raditi i koje su čije nadležnosti. Mora se poštovati rad Nadzornog odbora  i ja stojim iza toga da je Nadzorni odbor dobro uradio svoj posao“, rekao je Pejinović.

S druge strane, Dragan Petrušić, predsjednik Upravnog odbora i osoba čiji potpis stoji na novom Ugovoru s poduzećem Bosna impex, nije htio odgovoriti na naša pitanja. Prvobitno je rekao da mu pošaljemo pitanja na mail.

„Molim vas, da vam ja sad ne bih iz auta davao izjavu, pošaljite službeno pitanja na mail. Ja za to nisam kompetentan. Imaju ljudi koji su radili na tome, nemojte da vam ja sad ja iz auta dajem izjave, pa da se to službeno izvlači iz konteksta. Onaj koji vam je te informacije dao, nemaju veze s vezom, pa ću vam ja dati pravnika koji je radio na tome“, rekao je Petrušić novinaru Gerile.

Ipak, ni nakon poslanih pitanja, iz SRD Banja Luka još uvijek nisu odgovorili na pitanja.

“Obavještavamo Vas da su pitanja na koja tražite odgovor proslijeđena nadležnoj komisiji Sportsko ribolovnog društva Banja Luka. Također, obavještavamo Vas da ćete odgovore na ista pitanja dobiti u zakonski predviđenom roku”, navode u SRD Banja Luka.

Uz pitanja o spomenutom ugovoru, od SRD Banja Luka tražili smo i da nam iz Udruženja odgovore i na ostale sporne stvari koje se nalaze  izvještaju Nadzornog odbora, tkao i tvrdnji pojedinih ribolovaca da se pojedini članovi Upravnog odbora nalaze u sukobu interesa, to jest je li jedan od članova Upravnog odbora odvjetnik koji zastupa SRD Banja Luka u sudskim procesima.

Nadzorni odbor konstatirao i minus u poslovanju, ali i neplaćeno potraživanje

Sportsko ribolovno društvo je prema financijskim izvještajima iskazalo gubitak u poslovanju od 16.032 KM, što je konstatirano i u izvještaju Nadzornog odbora.

„Analizirajući dostupnu dokumentaciju Nadzorni odbor je utvrdio i da u Društvu postoji značajna vrijednost spornih potraživanja koja nisu adekvatno vrednovana. Analizom pozicija potraživanja iz analitičke kartice za promatrano razdoblje, zaključuje se da postoje stavke koje se bez bilo kakve promjene vode više od tri godine“, stoji u izvještaju.

Uz to, dodaje se i da nisu mogli utvrditi jesu li sve sudske presude evidentirane knjigovodstveno kao i točan broj sporova koje vodi Društvo ili se vode protiv Društva, zato što Komisija za pravna i opća pitanja nije dostavila svoj izvještaj.

„Ističemo nekompletnost informacije o stanju svih sudskih predmeta. Posebno ističemo i ukazujemo na sudski predmet koji se odnosi na spor sa Betongradnja- Vidović, jer je dana 05.10.2012.godine, podnesena tužba za naknadu štete uslijed pomora ribe u Dragočajskoj rijeci u iznosu od 100.000 KM“

Nadzorni odbor je konstatirao i da Upravni odbor nije imao nadležnost da donosi pojedinačne odluke o troškovima kojima se odstupa od usvojenog godišnjeg plana.

Jezero Manjača - još jedno pitanje bez odgovora

Izvori Gerile kažu da postoje još neke sporne stvari u radu SRD Banja Luka. Jedno od njih je naplaćivanje karata za reguliranje ribolova i naplaćivanje karata na jezeru Manjača.

„SRD Banja Luka je potpisao ugovor s Centrom za razvoj i unapređenje sela, međutim, raspolaganje vodom, pristup ribarima i ribarenje određuje Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, koje potpisuje ugovor s ribolovačkim udruženjima za svaku vodnu površinu. Drugo, propisano je da obrazac dozvole mora biti u skladu s Pravilnikom o obliku, sadržaju i obrascu dozvole za ribolov, a mi imamo informacije da se prodaju dozvole koje nije izdalo Ministarstvo a distribuirao Ribolovni savez RS”, kaže jedan od ribolovaca iz RSD Banja Luka.

Iako smo i ova pitanja poslali na adresu SRD Banja Luka, a i resornog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede, još uvijek nismo dobili nijedan odgovor.