Svjetska banka traži veći PDV, sindikati i stručnjaci protiv

... najnovijem istraživanju Centra za zastupanje građanskih interesa, a uz medije poslano je i svim relevantnim institucijama vlasti u državi.

Stopu PDV-a ne podizati

S obzirom da su porezna opterećenja u BiH, promatrano kroz postotak bruto nacionalnog proizvoda (BDP), daleko najveća u odnosu na zemlje u regiji, a kvaliteta života građana BiH niska, iz udruženja poručuju da bi bilo kakvo povećanje stope PDV-a građane dovelo do ruba siromaštva.

Uz pretpostavku da Vlada Federacije BiH o povećanju poreznih opterećenja razmišlja zbog financiranja proračunskog deficita i plaćanja kredita po stand by aranžmanu MMF-a, iz Centra za zastupanje građanskih interesa ističu "kako je ekonomski opravdano i moralno daleko ispravnije raditi na uštedi i efikasnijem trošenju proračunskih sredstava, posebno uzimajući u obzir izdvajanja za plaće zaposlenih u javnoj upravi, koja trenutačno iznose 3.2 milijarde KM ili 12,8 posto bruto nacionalnog dohotka (BDP).

"Ukoliko bi se izdvajanja za plaće zaposlenih u javnoj upravi svela na razinu od 10 posto BDP-a, kao što je to slučaj u susjednim zemljama Hrvatskoj i Srbiji, vlade na svim razinama bi na raspolaganju imale oko 750 milijuna KM godišnje. To bi gotovo u potpunosti riješilo pitanje proračunskog deficita i otplate kredita MMF-u, ali također i otvorilo mogućnosti ulaganja u zapošljavanje u bosanskohercegovačkom gospodarstvu" zaključuju iz spomenute organizacije.

Iznoseći razloge zbog kojih ne bi trebalo povećavati stopu PDV-a, iz Centra za zastupanje građanskih interesa zaključuju da bi to dovelo do rasta cijena robe i usluga. Kako u BiH trenutačno prema analizama Svjetske banke 48 posto građana živi na granici siromaštva, novo porezno opterećenja gurnulo bi ih ispod ove granice.

Reforme za unapređenje

Novo porezno opterećenje, po njihovim istraživanjima imalo bi katastrofalne posljedice na bh. gospodarstvo, posebice za mala poduzeća, ali i na ostale gospodarske subjekte jer bi se zbog smanjene ukupne potražnje tj. smanjenog dostupnog novca, smanjila potražnja i za njihovim proizvodima.

Spomenimo da je Svjetska banka predložila reforme za unapređenje sustava javnih rashoda i prihoda u BiH te iste predstavila nedavno ministrima financija u BiH. Od njih traže rješavanje fiskalnih ograničenja i osiguranje fiskalne stabilnosti u cilju postizanja uravnoteženog proračuna do 2015.

No, kako bi se to i postiglo, Svjetska banka vidi rješenje u uvođenju dodatnih poreza te povećanju stope PDV-a. Spominje se stopa od 23 do 25 posto.

Večernji list