Svaki roditelj će dobiti po 100 KM za pomoć u nabavci udžbenika

knjige
knjige

... područje te županije od prvog do devetog razreda, a za te namjene odobren je proračunski iznos od 215.000 konvertibilnih maraka.

Po riječima predsjednika Vlade Posavske županije Marijana Klaića, to praktično znači da će svaki roditelj učenika od prvog do devetog razreda dobiti po stotinu maraka kao pomoć u nabavci ovogodišnjih udžbenika, priopćeno je iz Vlada Posavske županije.

- U nizu socijalnih mjera koje je Vlada Posavske županije planirala u ovoj godini kako bi pomogla obiteljima i rješavanju njihovih svakodnevnih obveza koje zahtijevaju financijska sredstva, je i pomoć u nabavi knjiga za učenike osnovnih škola - kazao je Klaić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vlada Posavske županije usvojila je i Odluku o dodjeli sredstava iz županijskog proračuna za 2018. godinu neprofitnim organizacijama i udrugama građana u ukupnom iznosu od 70.000 maraka za 67 neprofitne organizacije i udruge građana. Na javni poziv prijavilo se 78 subjekata od kojih je njih 67 ispunilo uvjete.

Vlada je odobrila izdvajanje sredstava iz županijskog proračuna za 2018. godinu nižim razinama vlasti u svrhu financijske potpore redovitom funkcioniranju i sufinanciranju projekata u ukupnom iznosu od 63.000 maraka (MZ Domaljevac, MZ Bok, MZ Kopanice i MZ Kostrč).

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donesena je Odluko o davanju suglasnosti tom ministarstvu za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji protupožarnog puta u KO Donji Svilaj. Procijenjena vrijednost javne nabave je 24.000 maraka.

Iz resora Ministarstva prosvjete, znanosti kulture i sporta donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz županijskog proračuna za 2018. godinu vjerskim zajednicama na ime izgradnje i obnove sakralnih objekata kojom se odobrava iznos od 15.000 maraka (župa Imena Marijina Donji Svilaj u iznosu od 10.000 KM i župa sv. Josipa u Gornjoj Dubici u iznosu od 5.000 KM).

Na ime realizacije kulturno-sportskih programa i aktivnosti izdvojeno je ukupno 30.450 maraka za 21 klub i društvo na ime sportskih programa i aktivnosti te realizacije kulturnih programa. Vlada je, također, usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna Posavske županije za razdoblje 1. siječnja -30. lipnja 2018. godine, kao i Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

- U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ukupno su ostvareni prihodi, primici i financiranje u iznosu od 19.505.635 maraka, odnosno 45,91 posto ukupnog plana. U istom razdoblju izvršeni rashodi i izdaci iznose 16.695.193 maraka, odnosno 39,30%, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima Proračuna Posavske županije.

Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2018. godini iznose 660.000 maraka. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine utrošeno je ukupno 155.227 maraka ili 23,52 posto - istaknula je ministrica financija Nada Ćulap, priopćeno je iz Vlade Posavske županije.

FENA