Svaki građanin Bosne i Hercegovine dužan je 1850 KM

Svaki građanin Bosne i Hercegovine dužan je 1850 KM
Zaduženost raste pa je samo u RS porastao za 107KM u odnosu na prošlu godinu, i sada iznosi 1789 KM.

U prosjeku, svaki građanin BiH dužan je bankama nešto više od dvije prosječne plaće. Ovi pokazatelji, kažu stručnjaci nisu zabrinjavajući, a kreditna zaduženost građana je u granicama normalnog.

U BiH živi nešto više od 3 milijuna i 900 tisuća stanovnika, a građani i pravna lica imaju otvorenih blizu milijun i pol kreditnih partija. Ukoliko se ne računaju maloljetna lica, koja i nisu kreditno sposobna može se reći da svaki drugi punoljetni građanin ove zemlje ima otvoren kredit. No, ne treba zanemariti činjenicu da jedne te iste osobe imaju otvoreno više kredita.

Veliki je broj onih koji se odlučuju na podizanje kredita u mikrokreditnim organizacijama. I pretpostavlja se da su u ovom trenutku građani BiH ovim organizacijama dužni blizu 700 milijuna KM. S druge strane iz Udruženja banaka kažu da je primjetan i neznatan rast stambenih kredita, koji je u prošloj godini iznosio tri posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je javni dug BiH dosegao 11, 5 milijardi, po tom osnovu, ne svojom voljom, svaki građanin BiH dužan je blizu 3000 KM. Vanjski dug BiH iznosi nešto više od 8 milijardi, a u ovaj iznos ulazi dug Federacije od 5 mld i 215 milijuna KM i dug RS koji iznosi 2 mld i 892 milijuna. Vanjski dug Brčko Distrikta iznosi 15 milijuna, a vanjski dug institucija BiH iznosi 59 milijuna, piše TV1.ba

Kada je u pitanju unutrašnji dug Federacija je dužna nešto više od milijardu, Republika Srpska ima duplo veći unutrašnji dug od Federacije. Brčko Distrikt ima 21 milijun, a zajedničke institucije nemaju unutrašnji dug. Iako je ukupan dug Federacije za nešto više od milijardu veći od onog u Republici Srpskoj, zaduženost po glavi stanovnika u Federaciji je manja, zbog znatno većeg broja stanovnika na koji se odnosi taj dug.