SVAKA SJEČA PROTUZAKONITA Ni u šumama i gorama HNŽ-a nema zakona

SVAKA SJEČA PROTUZAKONITA Ni u šumama i gorama HNŽ-a nema zakona
Hercegovina.info

Federalni pravobranitelj Jakov Dujić, po prijavi Općine Prozor-Rama, izjasnio je se da JP ŠGD Šume Hercegovačko-neretvanske d.o.o Mostar nemaju nikakvog pravnog temelja za gospodarenje, upravljanje i korištenje nekretnina koje su u vlasništvu Bosne i Hercegovine, pa samim tim nemaju ni zakonskih uvjeta za sječu šume na tim nekretninama. Zapravo, iz Dujićeva mišljenja se može iščitati da ni jedno stablo u HNŽ-u ne može zakonito pasti, odnosno da je na snazi potpuno bezakonje. 

“Nema nijednog zakonskog propisa na temelju kojeg mogu gospodariti, koristiti i ubirati plodove – u konkretnom slučaju vršiti sječu šume na predmetnim nekretninama koje imaju poseban status kao vlasništvo države BiH”, izjasnio se Dujić. 

Nadalje navodi da je HNŽ jedina županija koja nije donijela županijski Zakon o šumama i nije regulirala koje pravno lice i pod kojim uvjetima može obavljati poslove gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem – vlasništvom Države BiH i smatrati se korisnikom iste na području Županije. 

Podsjeća da je 27. studenog 2009. temeljem presude Ustavnog suda prestao važiti raniji federalni Zakon o šumama, a dvije godine kasnije, u prosincu 2011. i ranija federalna Uredba o šumama, također temeljem presude Ustavnog suda Federacije.

“Sve županije u Federaciji BiH, osim Hercegovačko-neretvanske, donijeli su županijske Zakone o šumama za područje svih županija, a kojima je regulirano tko i pod kojim uvjetima može obavljati poslove gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem i smatrati se posjednikom i korisnikom istih na području županije”, navodi dalje Dujić

Ističe da je ugovor o prijenosu poslova gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem u administrativnim granicama HNŽa, koji je JP ŠGD Šume Hercegovačko-neretvanske imao zaključen s Ministarstvom poljoprivrede HNŽ-a prestao važiti 2008, još i prije nego je prestao važiti Zakon o šumama. 
Također, ugovor o prijenosu poslova gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem u adminitrativnim granicama HNŽ-a, koji je imao s federalnim Ministarstvom poljoprivrede prestao je važiti u prosincu 2011. 

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Kako nakon isteka važenja svih gore navedenih propisa i ugovora, Hercegovačko-neretvanska županije nije donijela niti jedan zakonski propis vezan za predmetnu oblast-problematiku, niti je nekim novim propisom, ugovorom ili drugim pravnim aktom prenijela poslove gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem na JP ŠGD Šume Hercegovačko-neretvanske d.o.o, kao što i nije donijela valjane šumskogospodarske temelje za šumskogospodarska poduzeća navedene županije, ni godišnje planove gospodarenja NEMA pravnog temelja da se na predmetnim nekretninama obavljaju i izvode radovi od strane JPG, kao ni sječa šume u konretnom slučaju”, navodi se dalje u mišljenju federalnog pravobranitelja koji još i poziva na sprječavanje opisanih nezakonitih radnji iz prijave Općine Prozor-Rama. 

Općina Prozor-Rama prijavila je da im je gore navedeno poduzeće najavilo radove, sječu, koja je očito protuzakonita, te tražila da se u problematiku uključe svi nadležni organi. Za podsjetiti je da je nekoć šumama gospodarilo JP Šume Herceg-Bosne. Danas u središnjici tog poduzeća u Mostaru raste visoka šikara. Nekadašnji radnici još nisu dobili zaostale plaće. Jedinstveno županijsko poduzeće nikad nije postavljeno u zakonske okvire, a mišljenje federalnog pravobranitelja, samo je potvrdilo da ni šumama ni u gorama u HNŽ-u odavno nema zakona.