Svaka peta obitelj u BiH siromašna, plaća ne može pokriti ni kredite

Svaka peta obitelj u BiH siromašna, plaća ne može pokriti ni kredite

Posljednja istraživanja u BiH pokazuju da se broj siromašnih građana posljednjih nekoliko godina stalno povećava, što potvrđuju podaci UNDP-a, koji su pokazali da svako peto kućanstvo živi ispod granice siromaštva.

Nezaposleni, invalidi...

Isti podaci pokazuju da je najveći stupanj siromaštva u onim kućanstvima u kojima je glava obitelji umirovljenik, nezaposlena osoba, domaćica ili, u najvećem postotku, osoba s invalidnošću. Ovo potvrđuju i podaci Centara civilnih inicijativa, koji govore da se broj korisnika socijalne pomoći povećava i da je gotovo svaki četvrti stanovnik primalac neke vrste socijalne pomoći. Kada je u pitanju socijalna isključenost, među najugroženijim su stariji, osobe s invalidnošću, raseljene osobe, Romi, obitelji s dvoje ili više djece, nezaposleni i mladi bez kvalifikacija, kao i žene, koje su posebno ugrožene u svim kategorijama. Veselinka Trobok, stručna suradnica za socijalnu i humanitarnu pomoć u Crvenom križu RS-a, kazala je da nekoliko pokazatelja govori da se povećava broj siromašnih građana. - Svi na sebi mogu osjetiti da se stanje pogoršalo, bez obzira na to imaju li posao ili ne. Pogotovo tko nije zaposlen i nema primanja ili ta primanja nisu redovita, kazala je Trobok.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Krediti i režije guše

Ona je istaknula da se svaki dan sve veći broj ljudi javlja, tražeći bilo kakvu pomoć, hranu, odjeću i slično. - Nastojimo da nadležnim institucijama skrenemo pozornost na najugroženije skupine, kao što su djeca s posebnim potrebama, osobe koje nemaju nikoga i sl., navela je Trobok. Ekonomska situacija u BiH je sve teža, a nezaposleni su u bezizlaznoj situaciji. Samo tijekom prošle godine prema procjenama bez posla je ostalo više od 70.000 radnika, s tima da je broj još veći jer nisu uzeti u obzir radnici koji rade na crno. Uz to, sve je veći broj obitelji kojima su se kućni proračuni prepolovili jer su plaće manje, a dugovanja veća. Siromašne obitelji više nisu u mogućnosti redovito izdvajati za stanarinu i režije, čije su se cijene također povećale.

VECERNJI LIST