Svaka peta obitelj u BiH siromašna, plaća ne može pokriti ni kredite

bih inzko, eu, Valentin Inzko, BIH, BIH, popis, BIH, BIH, BIH, BIH, BIH, Dayton, BIH, državljanstvo, BIH, BIH, Europska unija, BIH, drva, fakultet, zemlja, Balkan, bogataši, plaće, BIH, guzonja, BIH, proračun, luksuz, dubioza kolektiv, Nedjeljom u 2, BIH, Fotelja, direktor, BIH, Federacija BIH, dugovi, status, BIH, socijalni nemiri, Federacija BIH, Republika Srpska, Hrvati u BIH, županije, BIH, BIH, država za čovjeka, tužitelji, država, BIH, tužba, ministri, Vlada Federacije, vlada bih, BIH, BIH, nacionalnost, vlast, BIH, Politika, Novac, nato, siromaštvo, BIH, migracije, emigracija, azil, nezaposlenost, BIH, MMF, novac mmf, BIH, norveška, BIH, uvjeti, prodaja, MMF, BIH, poskupljenje, trošarine, građani BiH, BIH, Koridor Vc, BIH, život, BIH, Europska unija

Posljednja istraživanja u BiH pokazuju da se broj siromašnih građana posljednjih nekoliko godina stalno povećava, što potvrđuju podaci UNDP-a, koji su pokazali da svako peto kućanstvo živi ispod granice siromaštva.

Nezaposleni, invalidi...

Isti podaci pokazuju da je najveći stupanj siromaštva u onim kućanstvima u kojima je glava obitelji umirovljenik, nezaposlena osoba, domaćica ili, u najvećem postotku, osoba s invalidnošću. Ovo potvrđuju i podaci Centara civilnih inicijativa, koji govore da se broj korisnika socijalne pomoći povećava i da je gotovo svaki četvrti stanovnik primalac neke vrste socijalne pomoći. Kada je u pitanju socijalna isključenost, među najugroženijim su stariji, osobe s invalidnošću, raseljene osobe, Romi, obitelji s dvoje ili više djece, nezaposleni i mladi bez kvalifikacija, kao i žene, koje su posebno ugrožene u svim kategorijama. Veselinka Trobok, stručna suradnica za socijalnu i humanitarnu pomoć u Crvenom križu RS-a, kazala je da nekoliko pokazatelja govori da se povećava broj siromašnih građana. - Svi na sebi mogu osjetiti da se stanje pogoršalo, bez obzira na to imaju li posao ili ne. Pogotovo tko nije zaposlen i nema primanja ili ta primanja nisu redovita, kazala je Trobok.

Krediti i režije guše

Ona je istaknula da se svaki dan sve veći broj ljudi javlja, tražeći bilo kakvu pomoć, hranu, odjeću i slično. - Nastojimo da nadležnim institucijama skrenemo pozornost na najugroženije skupine, kao što su djeca s posebnim potrebama, osobe koje nemaju nikoga i sl., navela je Trobok. Ekonomska situacija u BiH je sve teža, a nezaposleni su u bezizlaznoj situaciji. Samo tijekom prošle godine prema procjenama bez posla je ostalo više od 70.000 radnika, s tima da je broj još veći jer nisu uzeti u obzir radnici koji rade na crno. Uz to, sve je veći broj obitelji kojima su se kućni proračuni prepolovili jer su plaće manje, a dugovanja veća. Siromašne obitelji više nisu u mogućnosti redovito izdvajati za stanarinu i režije, čije su se cijene također povećale.

VECERNJI LIST