SUMNJIVE JAVNE NABAVKE Ured Marinka Čavare nabavljao satove kojih uopće nije bilo u ponudi

Marinko Čavara

Ured predsjednika FBiH lani je, dok je ovu funkciju obnašao Marinko Čavara, sklopio niz direktnih sporazuma čija vrijednosti ne prelazi 6.000 KM. Riječ je o najnetrasparentijem obliku javnih nabavki.

Čavarin ured ih je ukupno zaključio devet, a prema nalazima federalnih revizora izvršili su i jednu nabavku koje uopće nije bilo u ponudi, piše Fokus.

Naime, u tijeku godine, navodi se u izvješću Ureda za reviziju institucija FBiH, Čavarin ured je zaključio i ugovor s ponuđačem Franex-Trade d.o.o. Sarajevo i to 24. siječnja 2022. godine. I taj ugovor nije prelazio vrijednost od 6.000 KM. Međutim…

Marinko Čavara

"Analizom faktura navedenog dobavljača utvrdili smo da pojedine nabavljene stavke nisu bile predmetom ponude na osnovu kojih je zaključen ugovor, te je izvršena nabavka 10 ručnih satova u iznosu od 3.332 KM koji nisu navedeni u ponudi", zaključili su federalni revizori u netom objavljenom izvješću za 2022. godinu.

Obrazloženja na ovaj i druge nalaze poslala je Lidija Bradara, koja je u međuvremenu imenovana za predsjednicu FBiH, ni revizori ih nisu prihvatili te su kategorični u tvrdnji da je prekršen Zakon o javnim nabavkama.
Ono što nije utrošeno za zakup stana, isplaćivano za “odvojeni život”

Parlament FBiH

Ono što nije utrošeno za zakup stana, isplaćivano za “odvojeni život”

Kada je riječ o drugim nalazima, revizori su ustanovili da je jedna te ista osoba u kontinuitetu od 2015. godine od 31. kolovoza 2022. godine obavljala poslove asistenta i to po ugovoru o djelu!

Takođe, kako su konstatirali, neopravdani su bili i angažmani po ugovorima o djelu u uredu sada već bivšeg potpredsjednika FBiH Milana Dunovića. Kada je riječ o javnim nabavkama, revizori su utvrdili da ured bivše potpredsjednice FBiH Melike Mahmutbegović plan javnih nabavki nije sačinio u skladu sa zakonom.