SUD BiH "Fikret Hodžić nikada nije uplatio 200.000 KM kazne, poslali smo mu opomenu!"

Fikret Hodžić

Pravna osoba ‘’F.H. Srebrena malina’’ d.o.o. Sućeska Srebrenica (zastupano po osuđenom Fikretu Hodžiću kao odgovornoj osobi), kojem je pravomoćnom presudom izrečena novčana kazna u iznosu od 200.000,00 KM, ovu kaznu nije uplatila u roku u kojem je obvezana presudom (60 dana). Taj rok istekao je 26.3.2024. godine.

Ovo je rečeno za Avaz iz Suda BiH na pitanje je li platio kaznu.

"Sud je pravnoj osobi, kao i odgovornoj osobi u ovom pravnom subjektu, uputio opomenu za plaćanje. Ukoliko ni u naknadno ostavljenom roku novčana kazna ne bude plaćena, Sud će pokrenuti postupak prinudne naplate naznačenog iznosa", rečeno je za Avaz.

Prema presudi, pravni subjekt “Srebrena malina” proglašen je odgovornim jer je raspolagao protupravno stečenom imovinom i izrečena mu je novčana kazna od 200.000 KM. Novčana kazna, kako je navedeno tada, mora se platiti u roku od 60 dana od dana pravosnažnosti presude.

Kako je Hodžić, zajedno s Fadilom Novalićem i Fahrudinom Solakom, pravosnažno osuđen 27. siječnja, točnije taj dan je otpremljena drugostupanjska presuda, on je bio dužan uplatiti kaznu do 27. ožujka.

Podsjećamo, Sud BiH blokirao je sve račune Hodžiću, a blokirani su i računi „Srebrene maline” koje je imao u nekoliko banaka.