Stvoreni svi preduvjeti za izgradnju novih 26 km koridora 5c

poddionica pocitelj - medjugorje
poddionica pocitelj - medjugorje
Izdavanjem ove urbanističke suglasnosti otklonjene su i posljednje administrativne prepreke na daljnjoj izgradnji ove značajne dionice autoceste na Koridoru Vc. Riječ o jednoj od zahtjevnijih dionica na kojoj se planira tzv. 'cut&cover' sustav izgradnje konstrukcije tunela.

Kako trasa dijelom prolazi i kroz relativno naseljena mjesta (Tešanjka, Medakovo, Alispahići. N. Šeher, Ljubatići itd.), te je na nekim mjestima u koliziji sa postojećim vodotocima, planirana je i regulacija rijeka, sukladno izdanim vodnim aktima.

Također je planirana rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih i prometnica nižeg reda, koje su u koliziji sa projektiranom trasom autoceste. Predviđena je i izgradnja tunela 'Crni Vrh' dužine 1800 m. Na kraju poddionice, trasa se uklapa u slijedeću poddionicu Ozimica-Poprikuše.

Ovaj nastavak realizacije projekta Autoceste na koridoru Vc će svakako donijeti novom upošljavanju građevinske operative i omogućiti dalji zamah u investiranju i zapošljavanju domaće kvalificirane stručne radne snage - rekao je ovim povodom ministar Martić - priopćeno je iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja.