FOTO  Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru posjetio dislocirani studij u Orašju

Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru posjetio dislocirani studij u Orašju

.Upravo podružnica Orašje broji najviše studenata. Studenti imaju mogućnost studirati na jednom od četri fakulteta, a to su : Filozofski , Pravni, Ekonomski te Fakultet prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti.

Predstavnici Studentskog zbora zajedno sa 60 studenata, predvođeni predsjednicom Studentskog zbora Janjom Marušić proteklog vikenda su posjetili kolege u Orašju, Osijeku te su posjetili Vukovar.
Napuniti amfiteatar nije mala stvar, u petak 20. ožujka to je pošlo za rukom Studentskom zboru Sveučilišta u Mostaru koji je održao tribinu kolegama na dislociranom studiju u Orašju.

Uz pomoć predstavnika fakulteta u Orašju s ciljem upoznavanja studenata s radom Studentskog zbora u petak smo održali tribinu. Janja Marušić je predstavila organizacijsku strukturu Studentskog zbora, projekte koje iniciramo i podupiremo, sistem provođenja studentskih izbora i upoznala studente sa trenutno aktivnim udrugama koje djeluju pri Sveučilištu. Također, kolegama su se obratili predstavnici fakulteta te David Damjanović koordinator Ureda za međunarodnu suradnju pri Studentskom zboru te je predstavio trenutno otvorene programe razmjene u kojima svi studenti Sveučilišta mogu sudjelovati. Raspravljalo se o načinu provođenja izbora u Orašju kao i o studentskim problemima vezanim za izvođenje nastave te opterećenosti programa studijskih.

Subota je bila rezervirana za posjet Sveučilištu u Osijeku i Vukovaru.
Zadovoljni smo povezanošću studenata, nadamo se širenju komunikacije te suradnji u vidu studentskih projekata kao i povećanju proaktivnosti studenata.