Stranom državljaninu za ulazak u BiH potrebno 150 KM

Stranom državljaninu za ulazak u BiH potrebno 150 KM
Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u BiH za 2019. godinu je 150 KM za svaki dan namjeravanog boravka u BiH, ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti.