Stranački lideri BiH u Bruxsellesu obećali: Sejdić-Finci riješen za 10 dana

...a što će omogućiti pravo svih da se kandidiraju za Predsjedništvo BiH i Dom naroda PSBiH, saznaje Fena od izvora u Bruxsellesu.

Potpisan je i zaključak koji kaže da će tri člana Predsjedništva BiH biti birana direktnim izborom, gdje će dva člana biti birana iz FBiH, a jedan iz RS-a.

Građani Brčko Distrikta imat će pravo da glasaju za kandidate za članove Predsjedništva u FBiH, ali i u RS-u.

Lideri su potpisali i da će do 10. listopada poraditi na izbornim modalitetima koji će zadovoljiti legitimne interese konstitutivnih naroda i 'ostalih', kao i na izboru dva člana Predsjedništva iz FBiH, a kroz izmjene Ustava i Izbornog zakona, a koji trebaju spriječiti nametanje ishoda izbornih rezultata bilo kojem od konstitutivnih naroda ili 'ostalih'.

Lideri su suglasni i da će do 10. listopada finalizirati modalitete za uspostavljanje efektivnog i efikasnog mehanizma koordinacije.

Ponovni sastanak bit će održan 10. lstopada u Briselu pod predsjedavanjem europskog komesara za proširenje Stefana Fülea.

Füle je nakon sastanka kazao da je diskusija bila odlična te da je urađeno mnogo posla.

- Sastanak je bio produktivan, a svi sudionici su u potpunosti surađivali i bili konstruktivni - rekao je.