STIŽE ŠUŠKA MMF-a U ŽUPANIJE: HNŽ-u 19 milijuna, ZHŽ-u 8

STIŽE ŠUŠKA MMF-a U ŽUPANIJE: HNŽ-u 19 milijuna, ZHŽ-u 8

Federalna Vlada je, na današnjoj sjednici koja je održana u Sarajevu, donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - sredstva iz RFI aranžmana s MMF-om".


Tom odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija - „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - sredstva RFI aranžmana s MMF-om" u iznosu od 200.000.000 KM na ime dodjele financijske pomoći proračunima županija u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije COVID-19.

Na temelju kriterija iz Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava utvrđenih proračunom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - sredstva RFI aranžmana sa MMF-om" utvrđena je raspodjela županijama s ponderom 1, osim za Posavsku i Bosansko podrinjsku županiju koje imaju ponder 2.

Unsko-sanskoj županiji s 273.261 stanovnika, što iznosi 11,95 posto, pripast će 23.903.093 KM, Posavskoj s 43.453 ili 3,8 posto (ponder 2) 7.601.971 KM, Tuzlanskoj s 445.028 stanovnika ili 19,46 posto 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskoj županiji sa 364.433 stanovnika ili 15,94 posto 31.878.226 KM, Bosansko-podrinjskoj s 23.734 stanovnika ili 2,08 posto (ponder 2) 4.152.192 KM, Srednjobosanskoj (254.686 stanovnika 11,14) 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskoj koja ima 222.007 stanovnika ili 9,71 posto 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkoj sa 94.898 stanovnika što iznosi 4,15 posto 8.301.059 KM, Sarajevskoj sa 413.593 stanovnika, što je 18,09 posto 36.178.423 KM i Hercegbosanskoj županiji sa 84.127 stanovnika 3,68 posto 7.358.882 KM.

Korisnici ovih sredstava su zaduženi da izvješće o njihovom utrošku dostave Federalnom ministarstvu financija najkasnije do 30. lipnja 2021. godine.