Stav HGSS-a o sudjelovanju u gašenju požara

...i medije da kao organizacija ne učestvujemo u gašenju požara.

Neosporno je da naši članovi sudjeluju u borbi protiv vatrene stihije i da ih mediji povezuju sa organizacijom. U ovom slučaju, njihov angažman nije u sklopu djelovanja HGSS-a i na osobnu je odgovornost. Napomenuo bih da naši članovi prolaze obuke za spašavanje unesrećenih sa nepristupačnih terena te da u skolpu tih obuka nije obuhvaćeno gašenje požara. Kako je gašenje požara objektivno visokorizičan posao, slanje neobučenih ljudi na požarišta od strane HGSS-a bilo bi neodgovorno i neprimjereno.

"Skupljati bodove" kod sugrađana i nadležnih institucija izlaganjem opasnosti svojih članova nalažući im da se bave poslom za koji nisu obučeni je neprihvatljivo. Poučeni iskusvom tragedije na Kornatima temi vatrogastva pristupamo sa velikim oprezom.

S nadom da će nepogodi koja je zadesila Hercegovinu uskoro doći kraj, svim vatrogascima i pridruženim snagama želimo uspiješno gašenje požara.

HGSS