Stanovništvo - Brčanski dekanat

Pjevajte nam pjesmu posavsku!

Kako da pjesmu posavsku pjevamo u zemlji tuđinskoj!?"

 

Brčanski dekanat 2006. godine

bc_stanovnistvo

Brčanski dekanat 2009. godine

BIJELJINA

Broj osoba 1991. = 810

Broj osoba 2007. = 135

Broj osoba 2008. = 105

Broj osoba 2009. = 110

Razlika 2008/2009 = plus 5 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 68

Broj obitelji 2009. godine = 74

Razlika = plus 6 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 0

Umrlih u 2009. godini – 6

 

BOĆE

Broj osoba 1991. = 2.950

Broj osoba 2007. = 686

Broj osoba 2008. = 626

Broj osoba 2009. = 750

Razlika 2008/2009. = plus 124 osobe

Broj obitelji 2008. godine = 263

Broj obitelji 2009. godine = 378

Razlika = plus = 115 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 8

Umrlih u 2009. godini – 21

 

BRČKO

Broj osoba 1991. = 2.480

Broj osoba 2007. = 562

Broj osoba 2008. = 546

Broj osoba 2009. = 525

Razlika 2008/2009. = minus 21 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 231

Broj obitelji 2009. godine 221

Razlika = minus 10 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 8

Umrlih u 2009. godini – 25

 

DUBRAVE

Broj osoba 1991. = 7.962

Broj osoba 2007. = 3.300

Broj osoba 2008. = 3.200

Broj osoba 2009. = 3.180

Razlika 2008/2009. = minus 20 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 1.194

Broj obitelji 2009. godine = 1.092

Razlika = minus 102 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 35

Umrlih u 2009. godini – 54

 

GORICE

Broj osoba 1991. = 1.952

Broj osoba 2007. = 233

Broj osoba 2008. = 205

Broj osoba 2009. = 249

Razlika 2008/2009. = plus 44 osobe

Broj obitelji 2008. godine = 107

Broj obitelji 2009. godine = 124

Razlika = plus 17 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 6

Umrlih u 2009. godini – 14

 

KREPŠIĆ

Broj osoba 1991. = 913

Broj osoba 2007. = 104

Broj osoba 2008. = 104

Broj osoba 2009. = 98

Razlika 2008/2009. = minus 6 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 49

Broj obitelji 2009. godine = 44

Razlika = minus 5 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 1

Umrlih u 2009. godini – 6

 

POLJACI

Broj osoba 1991. = 2.212

Broj osoba 2007. = 712

Broj osoba 2008. = 701

Broj osoba 2009. = 422

Razlika 2008/2009. = minus 279 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 201

Broj obitelji 2009. godine = 201

Razlika = jednako

Krštenih u 2009. godini – 7

Umrlih u 2009. godini – 21

 

ŠPIONICA

Broj osoba 1991. = 3.425

Broj osoba 2007. = 1.500

Broj osoba 2008. = 1.500

Broj osoba 2009. = 1.500

Razlika 2008/2009. = jednako

Broj obitelji 2008. godine = 475

Broj obitelji 2009. godine = 475

Razlika = jednako

Krštenih u 2009. godini – 11

Umrlih u 2009. godini – 21

 

ULICE

Broj osoba 1991. = 5.350

Broj osoba 2007. = 850

Broj osoba 2008. = 850

Broj osoba 2009. = 714

Razlika 2008/2009. = minus 136 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 370

Broj obitelji 2009. godine = 326

Razlika = minus 44 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 17

Umrlih u 2009. godini – 20

 

ZOVIK

Broj osoba 1991. = 3.860

Broj osoba 2007. = 1.041

Broj osoba 2008. = 1.025

Broj osoba 2009. = 1.115

Razlika 2008/2009. = plus 90 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 404

Broj obitelji 2009. godine 402

Razlika = minus 2 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 11

Umrlih u 2009. godini – 21

Autor „Statistike Župa Bosanske Posavine za 2009. godinu“ je Anto Burić, svećenik (www.garevac.net)

Anto Sluganović/posavski-obzor.info