SRAMOTNI PODACI Potpuno cijepljenih u Federaciji samo 55.232

SRAMOTNI PODACI Potpuno cijepljenih u Federaciji samo 55.232
hercegovina.info

Do sada je u Federaciji Bosne i Hercegovine (zaključno s 23. tjednom, a bez dostavljenih podataka iz tri županije) ukupno administriranih doza cjepiva protiv koronavirusa 192.006, od čega je prvu dozu dobilo 136.774, a drugu dozu 55.232 građana. Federacija BiH je do 6.6.2021. godine zaprimila 275.057 doza vakcina, priopćeno je danas iz Vlade FBiH.

Valja istaknuti kako je Europska unija odlučila danas dodati još šest država na svoju listu zemalja iz kojih će dopustiti dolazak turista. Među njima i dalje nema Bosne i Hercegovine, upravo zbog malog broja cijepljeni građana. Među sigurnim zemljama za putovanja stanovnika EU su SAD, Albanija, Liban, Sjeverna Makedonija, Srbija i Tajvan, dok će biti uključeni i Hong Kong i Makao

Usporedbe radi, u Hrvatskoj je do sada utrošeno oko 2.04 milijuna doza cjepiva. Njima se cijepilo oko 35 posto ukupne populacije. Oko 17 posto cijepljeno je s obje doze, a oko 17 posto samo s jednom.

Federacija BiH mjere produžila za 14 dana.

"Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 14.6.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva. Usvojene su i naredbe i preporuke ovog stožera koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 17.6.2021. godine. Na ovaj način je, praktično, za još 14 dana produženo važenje dosadašnjih mjera", navodi se u priopćenju.

"Vladama županija, odnosno županijskim stožerima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u županiji, odnosno općini uz redovno obavještavanje Kriznog stožera FMZ. Krizni stožer FMZ je zadužen da, prije isteka roka od 14 dana, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka utvrđenih, te da Vladi dostavi prijedlog novih." 

"Ovaj stožer će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti županijskim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim stožerima, zdravstvenim ustanovama s područja županijama, kliničkim centrima u FBiH, općim, županijskim i specijalnim bolnicama putem kriznih stožera županijskih ministarstava zdravstva, Federalnoj i županijskim upravama za inspekcijske poslove i upravama policija MUP-ova županija. U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

"U danas prezentiranoj informaciji je, uz ostalo, navedeno da na razini Federacije BiH sedmodnevna incidencija iznosi sedam slučajeva na 100.000 stanovnika.  U posljednjih sedam dana, najviša sedmodnevna incidencija je zabilježena u Tuzlanskoj, Sarajevskoj i Unsko-sanskoj županiji. U 23. tjednu su svi tjedni indikatori u padu. Najveći pad od 50 posto, u odnosu na 22. tjedan, bilježi broj smrtnih slučajeva."

Federalna vlada danas se upoznala i s informacijom Zavoda za javno zdravstvo FBiH o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvođačima cjepiva i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke cjepiva protiv koronavirusa (COVID-19) u razdoblju od 10. do 15.6.2021. godine. Informacija sadrži pregled poduzetih aktivnosti Stručnog tima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te održanim sastancima, a u svrhu nabavke cjepiva protiv COVID-19 za potrebe građana FBiH, priopćeno je iz Vlade FBiH.