Sprema se zakon o zaštiti žiranata

Sprema se zakon o zaštiti žiranata
Priprema ga Ministarstvo financija, i kako je napomenuo, uskoro bi trebao doći i u parlament RS-a.

Selman je u izjavi novinarima u Banja Luci podsjetio kako zaštita prava žiratana već postoji i u Zakonu o obligacijskim odnosima, kao i da su određene izmjene usvojene i u Zakonu o Agenciji za bankarstvo, u sklopu koje će biti formirana i institucija ombdusmena.

Istaknuo je i da podaci kojima raspolaže govore da su prava žiranata daleko više ugrožena kada su u pitanju mikrokreditne organizacije, nego od komercijalnih banaka.

Procjena je da u BiH ima više od 60.000 oštećenih žiranata, koji plaćaju tuđe kredite.
Fena