Sporazum o suradnji BiH i Španjolske u borbi protiv kriminala

Sporazum o suradnji BiH i Španjolske u borbi protiv kriminala

Predlagač, Ministarstvo sigurnosti, dostavit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar sigurnosti.

Za provođenje ovog sporazuma kojim će se intenzivirati suradnja u borbi protiv svih vidova kriminala, dvije države uspostavit će koordinacijski odbor, kojim će predsjedavati ministar unutarnjih poslova Kraljevine Španjolske i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine ili predstavnici dva ministarstva, uz učešće stručnjaka, saopćteno je iz Vijeća ministara.

radiosarajevo.ba