Spasimo život dječaku Nedimu Ćosoviću

Spasimo život dječaku Nedimu Ćosoviću

Tamo su rekli da dijegnoza nije cerebralna paraliza, te da su sigurni 80% da je uzrok vakcina,  što naši doktori negiraju. Izričito su naredili da se djetetu moraju raditi fizikalne terapije svakodnevno, što opet naši doktori ne mogu da obezbijede, pravdajući se da nema mjesta. Nedim ide na fizikalne terapije svaki drugi dan (koje stoje po 20 KM dnevno), jer roditelji nemaju sredstava da plaćaju terapije svaki dan. Doktori iz Slovenije su izrazili spremnost da djetetu tamo rade fizikalne terapije uz pojačanu ishranu sa OMEGA 3 i da mu urade kompletne nalaze usvrhu dobijanja više informacija o Nedimovom stanju. Tretman koji klinika u Sloveniji nudi je neophodna da bi se sprečilo dalje propadanje mozga, a rehabilitacija fizikalnim metodama će osposobiti dijete koliko god je moguće: za tako ozbiljan fizikalni tretman dijete zahtijeva cjelodnevni institucionalni nadzirani tretman.

Oko mjesec dana boravka u bolnici u Sloveniji je potrebno da se dobije tačna dijagnoza. Predračun za dva mjeseca u Slovenačkoj bolnici  iznosi 18 386 eura. Ukoliko ste u mogućnosti, molimo da svojim prilogom pomognete Nedimu - ukoliko mu se potrebne terapije ne obezbijede  do treće godine, kasnije može biti prekasno.
Humanitarni broj na koji možete pomoći ovom dječaku je: 090/292-055 (cijena poziva je 3 KM)
Nedimu možete pomoći i uplatom na račun:
Raiffeisen banka
Broj transakcijskog računa banke: 1610000000000011
Broj računa: 09-00-70588-0
Za uplate iz inostranstva:
BENEFICIARY BANK: RAIFFESEN BANK DD Bosna i Hercegovina
SWIFT CODE: RZBABA2S
ADDRESS: Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, BiH
DETAILS OF BENEFICIARY:
IBAN CODE: BA391612000023476724
FULL BENEFICIARY NAME: NEDIM ČOSOVIĆ
FULL BENEFICIARY ADDRESS: PANJINA KULA DO 115 SARAJEVO