SLATKA ZAPLJENA Uprava za neizravno oporezivanje prodaje 2.041 komad Milka Oreo White čokolade, a ima toga još

Zapljena čokolada
UNO BiH

Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine u tri lota prodaje 9.791 komada milka čokolade.

Konkretno, predmet prodaje su: 


Lot 1
Čokolada Milka Oreo White 100 gr.                 2.041 komada 
Čokolada Milka  Lu 87gr.                                      785 komada
Čokolada Milka tuc 87gr.                                      385 komada 
Čokolada Milka Penaut caramel 276 gr.            346 komada
 
Lot 2
Čokolada Milka Oreo White 100 gr.                 1.540 komada
Čokolada Milka Alpine  270 gr.                            160 komada
Čokolada Milka Noisiete 270 gr.                         160 komada
ČokoladaMilka Whozenut  270 gr.                      320 komada
Čokolada Milka Toffe 300 gr.                              160 komada
Čokolada Milka Tuc 87gr.                                     200 komada 
Čokolada Milka  Lu  87gr.                                     200 komada
 
Lot 3
Čokolada Milka     87 gr.                                      800 komada 
Čokolada Milka   100 gr.                                   1.320 komada
Čokolada Milka   276 gr.                                        72 komada
Čokolada Milka   270 gr.                                      811 komada
Čokolada Milka   300 gr.                                      491 komada 
 
Svi predmeti koji se nalaze pod jednim brojem LOT-a trebaju biti obuhvaćeni sa jednom ponudom ili ponudom za kompletan predmet obuhvaćen jednim skladišnim brojem. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe sa teritorije BiH koja se bave prometom predmeta direktne prodaje.
 
Direktna prodaja lako kvarljive robe održati će se 4.11.2022. godine sa početkom u devet sati, u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne 47b, Sarajevo.
 
Pregled robe koja je predmet prodaje može se izvršiti uz prethodnu telefonsku najavu na adresi Braće Baljić 1C Sarajevo.