SIPA ide u štrajk?!

U pismu Sindikalne organizacije SIPA-e se ističe da većina zaposlenih u toj agenciji ima  mjesečna primanja ispod prosječne plaće u BiH te , stoga, mole ministra Ahmetovića da ne dozvoli smanjenje plaće, toplog obroka i regresa.

Ministra Ahmetovića pozivaju da Vijeću ministara predloži uštede na gorivu, telefonima, reprezentaciji, dnevnicama izvan BiH, smanjenju zakupnina za prostore koje koriste institucije BiH, kupovini novih vozila, na taksi uslugama, odvojenom  životu i smještaju jer je na spomenutim stavkama u prošloj godini potrošeno oko 30 milijuna KM.

"Ako Vijeće ministara BiH realizira  najave Ministarstva financija i trezora BiH o smanjenju primanja zaposlenih u institucijama BiH za period 2012.- 2014.godina , Sindikat Državne agancije za istrage i zaštitu BiH će zajedno s Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela u BiH, Graničnom policijom BiH, Upravom za indirektno oporezivanje te svim drugim institucijama BiH koje su članice Reprezentativnog sindikata stupiti u štrajk", kaže se u pismu Sindikalne organizacije SIPA-e.

Dodaje se da su  svi nivoi vlasti u BiH svake godine  povećavali plaće proračunskim korisnicima za određeni procent, dok zaposlenim u SIPA-i od 2006.godine nije nikad povećana plaća, dok je  2009.  i nezakonito smanjenja.

FENA