SIP o postupku utvrđivanja rezultata izbora za Gradsko vijeće Grada Mostara

SIP o postupku utvrđivanja rezultata izbora za Gradsko vijeće Grada Mostara
hercegovina.info

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine će sukladno članku 5.29a Izbornog zakona BiH u narednim danima objavljivati preliminarne rezultate izbora za Gradsko vijeće Grada Mostara održanih u nedjelju, 20.12.2020. godine.

Sukladno Poglavlju 5 (Provedba izbora) Izbornog zakona BiH i podzakonskim aktima Središnjeg izbornog povjerenstva BiH birački odbor na redovitom biračkom mjestu nakon zatvaranja biračkog mjesta utvrđuje rezultate glasovanja sa tog biračkog mjesta. Zapisnik o radu biračkog odbora i odgovarajuće obrasce potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Odredbama članka 5.27 Izbornog zakona BiH je propisano da nakon što od biračkih odbora dobije svu dokumentaciju i materijale za izbore, općinsko/gradsko izborno povjerenstvo utvrđuje objedinjene zbirne rezultate glasovanja provedenog na teritoriji te općine/grada za organe za koje su provedeni izbori i o tome sastavlja zapisnik, koji se podnosi Središnjem izbornom povjerenstvu BiH u roku od 24 sata nakon zatvaranja biračkih mjesta.

Ukoliko općinsko/gradsko izborno povjerenstvo nije u mogućnosti objediniti utvrđene izborne rezultate to izborno povjerenstvo podnosi izvješće Središnjem izbornom povjerenstvu BiH sa zahtjevom za otvaranje vreće sa izbornim materijalom kako bi se izvršilo pravilno utvrđivanje izbornog rezultata a u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.

Sukladno naprijed navedenom Središnje izborno povjerenstvo BiH je na sjednici održanoj 21.12.2020. godine po zahtjevu Gradskog izbornog povjerenstva Mostar izdalo 45 naredbi kojim je odobrilo otvaranje vreća radi objedinjavanja izbornih rezultata. 

Aktivnosti iz naredbe Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Gradsko izborno povjerenstvo Mostar provelo je u Mostaru dana 22.12.2020. godine u terminu od 11 do 18 sati u prisustvu oko 30 izbornih promatrača.

Ukoliko nadležno izborno povjerenstvo, u ovom slučaju Gradsko izborno povjerenstvo Mostar, pravilno ne objedini zbirne rezultate glasovanja sa pojedinih biračkih mjesta, glavni kontrolor za obradu, unos i potvrdu izbornih rezultata kojeg je imenovalo Središnje izborno povjerenstvo BiH može zahtjevati od Središnjeg izbornog povjerenstva BiH da se u Glavnom centru za brojanje pravilno broje glasovi sa određenih redovitih biračkih mjesta za određeni organ vlasti, te Središnje izborno povjerenstvo BiH temeljem izvješća glavnog kontrolora može naložiti ponovna brojanja sa pojedinih redovitih biračkih mjesta Glavnom centru za brojanje, ukoliko za to bude postojala potreba.

U Glavnom centru za brojanje će se brojati glasački listići koji se u svakom izbornom ciklusu inače broje u Glavnom centru za brojanje i to: listići sa biračkih mjesta za glasovanje u odsustvu, glasački listići iz inozemstva, glasački listići birača koji su glasovali putem redovitih i COVID-19 mobilnih timova, glasački listići birača koji su glasovali na nepotvrđenim glasačkim listićima.

Prve aktivnosti Glavnog centra za brojanje u vezi sa izborima u Mostaru počele su dan nakon izbora. Glavni centar za brojanje u skladu sa Planom rada neće raditi u dane praznika odnosno neće raditi 25 i 26.12.2020. godine, 01. i 02.2021. godine kao ni 06. i 07.01.2020. godine.

Utvrđeni rezultati izbora za Gradsko vijeće Grada Mostara će uslijediti tek kad se objedine rezultati sa redovitih biračkih mjesta i rezultati brojanja glasačkih listića u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu.

Tek nakon što Središnje izborno povjerenstvo BiH donese odluku o utvrđivanju i objavi izbornih rezultata, subjekti navedeni u članku 5.30. stavak (1) Izbornog zakona BiH mogu u roku od tri dana podnijeti zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, odnosno u skladu sa člankom 6.9 Izbornog zakona BiH u roku od dva dana može se Apelacionom odjelu Suda BiH  podnijeti žalba na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.