SINDIKATI LJUTI Inspekcija kupuje vrijeme Opsenici

SINDIKATI LJUTI Inspekcija kupuje vrijeme Opsenici
hercegovina.info

Inspekcija rada Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ dala je Vladi HNŽ-a, odnosno ministru Opsenici rok od čak 20 dana da otpočne pregovore sa sindikatima.

Sindikat nezavisnih zaposlenika SKB Mostar kaže da im je inspekcija dostavila obavijest broj 06-03-30-1613/20 kojom im kažu da je rok da vlada HNŽ-a može otpočeti pregovore sa Sindikatom najkasnije do 14.09.2020. godine, a što po njiima predstavlja pravni presedan i apsurd, te ne mogu vjerovati čime se sve pojedinci služe da prikriju nezakonite radnje.

"Naime, zbog očitog kršenja odredbi članka 139. Zakona o radu, odnosno nepoštivanja roka u kojem se mora okončati postupak pregovaranja, kao i činjenice da nam nije omogućen postupak mirenja iz članka 150. i članka 152. Zakona o radu, obratili smo se Inspekciji rada Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi sa ciljem otklanjanja nezakonitih postupanja i kršenje zakonskih rokova od strane Vlade HNŽ-a", kažu iz Sindikata.

Napominju da je Zakon o radu vrlo jasan:

Odredba članka 139. stavak (2) i (3)  propisuje :

(2) Postupak kolektivnog pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora pokreće se na osnovu pisane inicijative jedne od ugovornih strana.

 (3) Ako se u toku pregovora u roku od 45 dana ne postigne suglasnost za zaključivanje kolektivnog ugovora, učesnici mogu da obrazuju arbitražu za rješavanje spornih pitanja.

"Umjesto da utvrde činjenično stanje u odnosu na  navode koji se odnose na kršenje zakonskih propisa u vezi pregovaranja, isti su nam dostavili Obavijest u kojoj se obavještavamo da  su isti sami izvršili uvid u prijedlog nacrta granskog kolektivnog ugovora, te su isti samoinicijativno utvrdili da postoji možda opasnost od diskriminacije, na koji si nitko nije ni pozivao, te da su zatražili mišljenje od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te da početak pregovora može teći od dana dostave odgovora Federalnog ministarstva.

Ovo nije ništa nego zloupotreba zakonskih propisa sa ciljem da pod maskom ''navodne diskriminacije'' ( na koju se nitko i ne poziva) izbjegne utvrditi nezakonitost u vezi rokova u kojem se mora okončati postupak pregovaranja a kako bi se opravdao nerad Vlade HNŽ-a u vezi postupka pregovaranja.

Ovim putem postavljamo javno pitanje, po kom osnovu je Inspekcija rada Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K-a odlučivala o prijedlogu nacrta granskog kolektivnog ugovora umjesto da su odlučivali zbog čega nije otpočeo postupak pregovaranja, odnosno mirenja sukladno odredbama Zakona o rada a što je bio i predmet našeg zahtjeva za inspekcijski nadzor?

O prijedlogu nacrta granskog kolektivnog ugovora odlučuje se u postupku pregovaranja a ne u postupku inspekcijskog nadzora kada nije ni započeto pregovaranje jer je Vlada HNŽ-a ignorirala naš zahtjev za pregovaranje.

S obzirom da nam nije dostavljen akt-rješenje sa uputom o pravnom lijeku kako bi mogli iskoristiti pravo na žalbu na apsurdnu obavijest Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K-a, iskoristiti ćemo sva pravna sredstva protiv odgovornih osoba koji svjesno zloupotrebljavaju svoj službeni položaj kako bi nezakonita postupanja pravdala navodnom diskriminacijom", zaključuje iz Sindikata.