SINDIKATI HT I BH TELECOMA NAJAVLJUJU ŠTRAJK Sve je ovo uvod u privatizaciju koja je u interesu stranih lobija

SINDIKATI HT I BH TELECOMA NAJAVLJUJU ŠTRAJK Sve je ovo uvod u privatizaciju koja je u interesu stranih lobija
Ilustracija

S obzirom da Vlada Federacije BiH već nekoliko mjeseci opstruira donošenje Odluke o produženju/zaključenju Granskog kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u FBiH, Sindikat BH Telecoma i Sindikat Hrvatskih telekomunikacija obavještavaju javnost da su započeli pripreme za organiziranje štrajka u tvrtkama BH Telecom d.d. Sarajevo i HT d.d. Mostar.

"Prethodni granski kolektivni ugovor je istekao 09.07.2020. godine, te su od tog datuma na snazi produžene mjere primjene odredbi GKU koje ističu 09.10.2020. Nakon tog datuma radnici u ove dvije tvrtke će ostati bez zaštite koju im daje Granski kolektivni ugovor, te se time otvara mogućnost da Uprave kompanija svojim odlukama kroz Pravilnike o radu samostalno odlučuju o pravima radnika", stoji u priopćenju.

Smatraju kako neusvajanjem Odluke o potpisivanju Granskog kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u FBiH, predstavnici Vlade FBiH žele dovesti do prestanka važenja i primjene postojećeg Granskog kolektivnog ugovora, te na taj način dovesti u neizvjesnost cca 5.000 radnika u ovim poduzećima i uskratiti im mogućnost da kroz granski kolektivni ugovor imaju zaštitu kao kolege iz ostalih javnih poduzeća.

"Posebno je zabrinjavajuća činjenica da je u prethodnim mjesecima Vlada FBiH produžila važenje granskih kolektivnih ugovora za sve oblasti u okviru svoje nadležnosti (javna uprava, elektroenergetika, poštanski saobraćaj, oblast rudarstva, policija, zdravstvo, željeznički saobraćaj), ali uporno odugovlači zaključenje GKU za radnike naše dvije kompanije.

Takav odnos Vlade FBiH prema radnicima u telekom poduzećima, bez ikakvog valjanog razloga, stvara opravdani strah kod radnika da su ponovo dio obećanja u tajnim razgovorima sa MMF-om, da će poslužiti kao zalog za uzimanje kredita, a da je smanjenje radničkih prava uvod u privatizaciju koja je u isključivom interesu stranih lobija, a na štetu građana u FBiH", stoji u priošćenju Sindikata BH Telecoma i Sindikat Hrvatskih telekomunikacija,