Sindikati Elektroprijenosa BiH nezadovoljni radom Upravnog odbora

...u kojemu traže hitno sazivanje vandredne sjednice Upravnog odbora kako bi se prevazišli nastali problemi i spriječile daljne štetne posljedice po radnike ove kompanije.

Prethodno su radnici iste kompanije podnijeli tužbe zbog nepoštivanja pravilnika o radu i pravilnika o plaćama, a dio tužbi je prije par dana postao pravomoćan. Uprava je upoznata o neisplati plaća, te na nepoštivanje pravilnika o radu i plaćama u zadnje 4 godine. Radnici su putem Sindikata od osnivanja Kompanije 2006. godine tri godine upozoravali na neprimjenu Pravilnika i tražili da se isti primjene, te su tražili sredstva za troškove radne snage kroz tarifu DERK-u s kojim bi se mogli ispoštovati Pravilnici. Prema izjavama radnika to nijedne godine nije učinjeno.

Čak i nakon podizanja tužbi Uprava nije upoznala DERK o postojanju istih, a pravomoćne presude u korist radnika potvrdile su zahtjeve radnika. Skrenuta je pažnja Upravi poduzeća, ako smatra da će sve pravomoćne presude koje slijede namiriti iz sredstava radne snage za 2011. godinu, a za to vrijeme ne isplačivati plaće radnicima, trebaju znati da će se tužbe nastaviti sve dok se Pravilnik o plaćama ne počne primjenjivati.

Također skrenuta je pažnja i na pogubnost izmjena i dopuna Pravilnika o plaćama, ukoliko se iste ne budu vršile sa Sindikalnim organizacijama u Elektroprijenosu BiH. Radnici su upozorili, ukoliko se ne spriječi samovolja Uprave i ako se dozvoli neisplaćivanje plaća, da neće bježati od borbe za radnička prava svim raspoloživim sindikalnim oblicima borbe.

Iznijeta je i molba za sazivanje izvanredne sjednice UO, te zahtjev da se Sindikalne organizacije o rezultatima iste obavijeste najkasnije do 14. ožujka u 15 sati.